actueel

NSOB Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen

Mark van Twist en ik gaan samen een leergang geven: zo’n negen maanden werken wij als duo in een werkplaats met een groep deelnemers. Het is wel iets bijzonders, want zo intensief zijn wij beiden niet elders bij lange opleidingen betrokken. Maar het is ook wel bijzonder omdat we twee kennisgebieden nadrukkelijk inbrengen: de bestuurlijke invalshoek door Mark en de veranderkundige invalshoek door mij. Die theorie komt in elke bijeenkomst aan bod, maar de helft van elke bijeenkomst staat vooral in het teken van praktijkwerk: het inbrengen van en werken aan eigen casu├»stiek.

De intekening voor de kenniswerkplaats start voorjaar 2018. In de brochure vind je voorwaardes voor deelname: zo moet je al met enig succes aan vernieuwing hebben gewerkt en concrete opgaven onder handen hebben tijdens de leergang. We maken uit de aanmeldingen een selectie aan het eind van 2018 zodat we een stevige maar ook beperkte deelnemersgroep hebben.

De werkplaatsbijeenkomsten vinden plaats van begin tot eind 2019: negen bijeenkomsten van een dag zijn gespreid over het jaar. Daartussen vindt het nodige voorwerk plaats door deelnemers.

Op de NSOB site vindt je meer informatie over o.m. de doelen en opzet van de leergang, het rooster en de onderwerpen die aan bod komen, de opzet van de dagen en de criteria voor deelname als ook data en kosten en bij wie je terecht kan met vragen. Je kan hier al de brochure vinden, maar je hebt de site nodig om je aan te melden.