mijn achtergrond

Portret Hans Vermaak

 

Dr. J.G. Vermaak MMC MCM CMC

 

 

opleidingsverleden

Ik heb natuurwetenschappen in combinatie met organisatiepsychologie gestudeerd in Utrecht en Florida. Verder volgde ik opleidingen op het gebied van persoonlijke begeleiding en opleidingen voor yogadocent. Later volgde ik de masteropleiding advieskunde bij de Vrije Universiteit en spijkerde ik bij via cursussen. Nadien waren leeromgevingen vooral zelf opgezet met collegae. Ik mocht verder een ere-mastergraad veranderkunde in ontvangst nemen bij Sioo. Het meeste leerde ik echter in de praktijk: in de combinatie van adviseren, doceren, onderzoek en publiceren in samenwerking met anderen. Dat is nog steeds zo.

historie als adviseur

Ik ben organisatieadviseur sinds 1987. Dat begon bij het Instituut voor Milieu & Systeemanalyse (IMSA) van Wouter van Dieren. De betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en het systemisch denken stamt beiden vanuit die tijd. We hielpen de ‘grote vervuilers’ omgaan met maatschappelijke druk en hielpen ze de duurzaamheid van hun organisaties vergroten. Na een korte tijd als zelfstandig adviseur en als interim manager van een spiritueel centrum, werkte ik zeventien jaar bij Twynstra Gudde als senior partner. Ik verdiepte me als adviseur in het managen van professionals en vooral in de veranderkunde. Ik specialiseerde me gaandeweg in het ijken en verrijken van veranderagenda’s in organisaties en het ontwerpen en realiseren van organisatieontwikkeling. Actieonderzoek naar complexe vraagstukken en onbegrepen organisatiehistories neemt een centrale plaats in. De nadruk is komen te liggen op het omgaan met ‘taaie vraagstukken’ in en tussen organisaties. Vaak gaat het over innovatie van werkprocessen richting klanten en burgers. Sinds begin 2011 werk ik als zelfstandig adviseur.

historie als docent

Ik heb altijd opleidingen verzorgd over het vak van veranderaar/adviseur binnen de organisaties waar ik werkte. Dat begon al bij IMSA. Bij Twynstra Gudde leid ik het kenniscentrum Veranderkunde, steun productontwikkeling en professionaliseer adviseurs sinds eind jaren ’90. Daarnaast geef ik de laatste twintig jaar opleidingen en lezingen, soms als onderdeel van verandertrajecten bij klanten. Verder heb ik altijd mensen gecoacht. De nadruk in opleidingen en coaching is komen te liggen op ‘change agents’ als doelgroep: mensen die verantwoordelijkheid nemen voor de veranderingen in hun eigen omgeving ongeacht hun functie of affiliatie. Ik ben langdurig betrokken bij programma’s van de Copenhagen Business School, de Technical University of Denmark en de Vlerick Business School , en de Academy of Information & Management en bij Focus Conferences. Van 2009 tot 2016 werkte ik vaak samen met het Landelijk Expertise Centrum Sociale Interventie (LESI). De meest intensieve betrokkenheid is met Sioo waar ik van 2003 tot 2015 als kernteamlid de Advanced Change Management (ACM) Masteropleiding verzorgde voor ervaren adviseurs. Deze opleiding is gebaseerd op onderzoek naar eigen veranderpraktijken. Ik heb bij Sioo nu een vrijere rol voor het alumninetwerk en als docent in verschillende opleidingen.

historie als onderzoeker

Onderzoek binnen en over veranderpraktijken is een rode draad  in mijn werk. Een promotieonderzoek naar vernieuwing rond complexe vraagstukken in de wereld van de Nederlandse diplomatie is mijn meest omvangrijke inspanning geweest op dat gebied. Ik deed actieonderzoek in ca. twintig organisatieontwikkelingstrajecten, velen meerjarig en in de derde wereld. Het onderzoek startte in 2001 en ik was sindsdien lid van het (actie)onderzoeksplatform van Sioo en het promotieplatform van Twynstra Gudde. In het voorjaar van 2009 promoveerde ik cum laude aan de Universiteit in Amsterdam. Het resultaat stond als beste proefschrift op de shortlist van de Vereniging Bestuurskunde en werd als zodanig bekroond door de Nederlandse Kwaliteits Kring. Dit illustreert dat mijn onderzoek vaak een transdisciplinair karakter heeft. Ik ben verder lid van de wetenschappelijke raad van de OOA, lid van het werkveldenoverleg van Kritische Organisatie- en Interventiestudies bij de Universiteit van Humanistiek, lid van de Creative Board van de Academy for Information & Management, lid van de wetenschappelijke raad van Sioo en lid van de Academy of Management. Ik begeleid anderen in het doen van onderzoek. Tot slot werk ik met anderen samen op het gebied van actieonderzoek, onder meer vanuit Sioo.

historie als schrijver

Ik schrijf met regelmaat. Dat telt op tot zo’n honderd publicaties, variërend van boeken en academische artikelen tot columns, bijdragen in vaktijdschriften en luister-CD’s. Ze gaan vooral over veranderkunde, leren, systeemdenken, professionals en onderzoek. Het meest bekend zijn de handboeken ‘Leren Veranderen’ en ‘Learning to Change’ (met Léon de Caluwé) en ‘Plezier beleven aan Taaie Vraagstukken’. Dat laatste boek werd bekroond als beste boek door de Orde voor Organisatieadviseurs. Ik ben co-auteur van onder meer ‘Leren in Organisaties’, ‘Creative Consulting’, ‘Onderzoekende Professionaliteit’ en ‘Dynamics of organizational change and learning’. Artikelen zijn geplaatst in onder meer Journal of Applied Behavioral Science, Organizational Development Journal, Management Decision, Holland Management Review en Management & Organisatie. Verschillende publicaties zijn bekroond, waaronder zes keer bij de Academy of Management als best paper en twee keer als beste artikel van het jaar door de Raad van Organisatieadviseurs. Ik zat vijf jaar in de redactie van het blad Management & Organisatie en maak nu deel uit van de redactieraad. Ik zit ook in de redactieraad van het blad Waardenwerk.

huidige werkomgeving

Het werken als zelfstandige sinds begin 2011 is ingegeven door het verlangen meer tijd te maken voor mijn professie en minder voor bureauzaken. De meeste werkzaamheden blijf ik echter verrichten in samenwerking met anderen. Samenwerking vind primair plaats in een informeel netwerk van verwante adviseurs, opleiders en academici. Daarnaast zijn er institutionele associaties die helpen om voeling te houden, nieuwe mogelijkheden te spotten en initiatieven op te zetten. Op het adviesvlak ben ik associate partner bij Twynstra Gudde en gecertificeerd als management consultant (CMC). Op het opleidingsvlak ben ik associate partner van Sioo en CRKBO-geregistreerd.