Associaties

Ik werk als zelfstandige, maar niet alleen.

De meeste werkzaamheden verricht ik in samenwerking met anderen. Er zijn formele samenwerkingsverbanden: organisaties waar ik mee geassocieerd ben, lid van ben of bij geregistreerd ben. Samenwerking vindt verder plaats in een informeel netwerk van verwante adviseurs, opleiders en academici dat veel breder is dan die formele associaties. Tot slot zijn er open opleidingen die ik mee vormgeef of een vaste rol in speel. Ik beperk me hieronder tot langjarige stabiele samenwerkingsrelaties: je komt er meer over te weten door ze aan te klikken.

organisaties

Er zijn drie organisaties waar ik mee geassocieerd ben. Ze helpen mij om voeling te houden, nieuwe mogelijkheden te spotten en initiatieven op te zetten. En vice versa.

  • Associate partner Twynstra Gudde. Wij werken soms samen op het adviesvlak of op verder brengen van veranderkennis.
  • Associate partner Sioo. Wij werken samen op opleidingsvlak. Ook ben ik lid van de wetenschappelijke raad en in het netwerk voor actieonderzoek.
  • Senior research fellow bij de School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Wij werken samen aan en met kennis in activiteiten zoals een kenniswerkplaats of publicaties.

Verder heb ik een aantal lidmaatschappen op de grens van wetenschap en praktijk. Zo ben ik lid van de wetenschappelijke raad van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) en tevens kernlid van de orde. Ik ben lid van de redactieraad van het blad Management & Organisatie, lid van het onderzoeksplatform van Sioo, lid van de Academy of Management. Ik ben als adviseur geregistreerd als ‘certified management consultant’ (CMC) en als opleider opgenomen in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO).

beroepsbeoefenaars

Ik werk met veel mensen samen en dat is genieten. Ik wil er hier een aantal noemen waar dat frequent of lang het geval mee is. De meesten zijn niet werkzaam bij bovengenoemde organisaties. Ik kan elk van harte aanbevelen.

open opleidingen

Ik participeer in opleidingen van Sioo en NSOB, vaak over veranderen, systeemdenken of actieonderzoek. Ik was tien jaar lid van het kernteam bij Sioo dat de tweejarige masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’ (ACM) voor adviseurs vormgaf. Ook ben ik bij beide organisaties deel van het netwerk van onderzoekers.

Verder ben ik betrokken als gastdocent of gasthoogleraar bij universiteiten of hogescholen. Dat betreft in het buitenland de Copenhagen Business School (CBS), de Vlerick Business School en de Technical University Denmark (DTU). In Nederland betreft het onder meer de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ben ik docent in opleidingen van de VUCA Academy, NSO-CNA Leiderschapsacademie voor de onderwijswereld en het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). En van collegereeksen en masterclasses georganiseerd door onder meer Vakmedianet.

Daarnaast zijn er allerlei incidentele opleidingen, workshops en lezingen. Waar die open toegankelijk zijn  kondig ik die aan bij ‘actueel’. Waar die als videocolleges nadien vrij raadpleegbaar zijn, plaats ik ze bij audiovisuele publicaties.