Summerschool systeemdenken in de praktijk

Summerschool systeemdenken in de praktijk

Brechtje Kessener en Tim Stevens leiden een nieuwe soort systeemweek bij Sioo sinds 2021. De week is gericht op enkele hoofdstromingen van het systeemdenken, vindt plaats met een bescheiden groep […]
Lees meer...

Hoe maak je de kaft van ‘Iedereen Verandert’?

Ik had geen idee hoe het beeld op de kaft van mijn boek tot stand kwam. Ik vond het gewoon fraai. En ik had veel associaties bij die foto die […]
Lees meer...
IB’er in verandering

IB’er in verandering

In het primair onderwijs spelenĀ  intern begeleiders een wezenlijke rol. Dus is er ook zoiets als ‘de week van de interne begeleider’ waar in vier hoeken van het land een […]
Lees meer...

Uit de school – podcast over ‘Schaal maken’

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft sinds de zomer een podcast serie ‘Uit de School’ waarin ze maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen bespreken, in het bijzonder in de […]
Lees meer...

Lekker onverstoorbaar werken aan je kennis en kunde

Het eerste nummer is uit van het tijdschrift voor adviseurs: het thema is ‘de interne organisatie-adviseur. Daar mochten een stel mensen hun licht op laten schijnen. Gelukkig ook stevige interne […]
Lees meer...

Videolezing ‘De adviseur als wereldverbeteraar?’

Je kan de Ernst Hijmanslezing horen die ik op 18 januari 2021 gaf voor Nederlandse adviseurs. De lezing wordt eens per jaar georganiseerd door de Orde voor Organisatiekundigen en -Adviseurs […]
Lees meer...