publicaties


Video-lezing ‘Vuistregels en doodzondes bij grote transities’

Hans Vermaak - Stadsregio Amsterdam 2012

Op 21 juni en later nog eens op 1 oktober 2012 mocht ik een verhaal vertellen over grootschalige transitieprocessen. In dit geval ging het over de decentralisatie van de jeugdzorg in de Regio Amsterdam. Een lastig proces. Dat verhaal is echter aardig generiek. En dus ook wel handig bij andere grote transities.

Het verzoek was voor het ‘veld’ door de huidige stukken te scannen en er een verhaal van drie kwartier op te baseren met kernlessen voor de komende grote veranderslag. Hoe voorkom je doodgeboren ontwerpen, hoe maak je wat van? Dat werd een lezing over drie soorten processen in zo’n verandering – mede geïnspireerd door het kleurendenken. En drie soorten aanpakken die er bij horen. En vier valkuilen die daarbij spelen en hoe je die voorkomt.

Het verhaal past beter bij grootschalige transities dan bij diepgaande transformaties. Want omvang en diepgang staat in de veranderprocessen vaak op gespannen voet met elkaar. De voorbeelden specifiek uit de jeugdzorg helpen om de theoretische noties te vertalen naar concrete praktijk: je krijgt zo beter een beeld. Dat is dan ook de reden om het ook voor mensen daarbuiten beschikbaar te maken.

Aardig is dat de regio Amsterdam had gezorgd dat het opgenomen werd. En dus is de video voor handen. Zelf vind ik dat het echt goed op stoom komt na 11,5 minuten met de voorbeelden. En dan nog wat meer na 27 minuten. Dus je kan er ook later instappen als het te langzaam gaat.