mijn achtergrond

 

Dr. J.G. Vermaak MMC MCM CMC

 

 

opleidingsverleden

Ik heb natuurwetenschappen in combinatie met organisatiepsychologie gestudeerd in Utrecht en Florida. Verder volgde ik opleidingen op het gebied van persoonlijke begeleiding en opleidingen voor yogadocent. Later volgde ik de masteropleiding advieskunde bij de Vrije Universiteit en spijkerde ik bij via cursussen. Nadien waren leeromgevingen vooral zelf opgezet met collegae. Ik ontving een ere-mastergraad veranderkunde bij Sioo. Het meeste leerde ik echter in de praktijk: in de combinatie van adviseren, doceren, onderzoek en publiceren in samenwerking met anderen. Dat is nog steeds zo.

historie als adviseur

Ik ben organisatieadviseur sinds 1987. Dat begon bij het Instituut voor Milieu & Systeemanalyse (IMSA) van Wouter van Dieren. De betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en het systemisch denken stamt beiden vanuit die tijd. We hielpen de ‘grote vervuilers’ omgaan met maatschappelijke druk en de duurzaamheid van organisaties vergroten. Na een korte tijd als zelfstandig adviseur en als interim manager van een spiritueel centrum, werkte ik zeventien jaar bij Twynstra Gudde als senior partner. Ik verdiepte me als adviseur in het managen van professionals en vooral in de veranderkunde. Ik specialiseerde me in het ijken en verrijken van veranderagenda’s in organisaties en het ontwerpen en realiseren van organisatieontwikkeling. Actieonderzoek naar complexe vraagstukken en onbegrepen organisatiehistories nam steeds vaker een centrale plaats in. De nadruk is komen te liggen op het met betrokkenen over organisatiemuren heen oppakken van ingewikkelde opgaven waar ze warm voor lopen. En hoe je afdwingt dat je daar genoeg ruimte voor hebt. Sinds begin 2011 werk ik als zelfstandig adviseur.

historie als docent

Ik heb altijd opleidingen verzorgd over het vak van veranderaar/adviseur binnen de organisaties waar ik werkte. Dat begon al bij IMSA. Bij Twynstra Gudde leidde ik het kenniscentrum Veranderkunde, steunde productontwikkeling en professionaliseerde adviseurs sinds eind jaren ’90. Daarnaast geef ik de laatste vijfentwintig jaar opleidingen en lezingen, soms als onderdeel van verandertrajecten bij klanten. Verder coach ik mensen. De nadruk in opleidingen en coaching is komen te liggen op ‘change agents’ als doelgroep: mensen die verantwoordelijkheid nemen voor de veranderingen in hun eigen omgeving ongeacht hun functie of affiliatie. Ik ben betrokken bij programma’s van de Copenhagen Business School, de Technical University of Denmark en de Vlerick Business School in het buitenland en bij heel wat meer programma’s binnen Nederland. Dat betreft bijvoorbeeld de NSO-CNA Leiderschapsacademie, de Vrije Universiteit,  de Hogeschool van Amsterdam, VUCA Academy, het Landelijk Expertise Centrum Sociale Interventie (LESI), Vakmedianet maar vooral ook Nsob en Sioo.

historie als onderzoeker

Onderzoek binnen en over veranderpraktijken is een rode draad  in mijn werk. Een promotieonderzoek naar vernieuwing rond complexe vraagstukken in de wereld van de Nederlandse diplomatie is mijn meest omvangrijke inspanning geweest op dat gebied. Ik deed daar actieonderzoek in twintig organisatieontwikkelingstrajecten, velen meerjarig en over de grenzen. Het onderzoek startte in 2001 en ik was sindsdien lid van onderzoeksplatforms van onder meer Sioo en Twynstra Gudde. In het voorjaar van 2009 promoveerde ik cum laude aan de Universiteit in Amsterdam. Het resultaat stond als beste proefschrift op de shortlist van de Vereniging Bestuurskunde en werd als zodanig bekroond door de Nederlandse Kwaliteits Kring. Het illustreert dat mijn onderzoek vaak een transdisciplinair karakter heeft. Ik werk als senior research fellow bij Nsob aan verdere kennisontwikkeling en verspreiding. Ik ben verder lid van de wetenschappelijke raad van de OOA, lid van de wetenschappelijke raad van Sioo en lid van de Academy of Management. Ik begeleid anderen in het doen van onderzoek. Tot slot werk ik met regelmaat met anderen samen in concreet actieonderzoek.

historie als schrijver

Ik schrijf met regelmaat. Dat telt op tot ruim honderd publicaties, variërend van boeken en academische artikelen tot columns, bijdragen in vaktijdschriften en luister-CD’s. Ze gaan over veranderkunde, leren, systeemdenken, professionals en onderzoek. Bekend zijn de handboeken ‘Leren Veranderen’ en ‘Learning to Change’ (met Léon de Caluwé) en ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ dat is geschreven voor een breed publiek. ‘Plezier beleven aan Taaie Vraagstukken’ is een boek voor de echte liefhebber en werd bekroond als beste boek door de Orde voor Organisatieadviseurs. Ik ben co-auteur van onder meer ‘Leren in Organisaties’, ‘Creative Consulting’, ‘Onderzoekende Professionaliteit’, ‘Dynamics of organizational change and learning’, ‘Perspectieven op kwaliteit’, ‘Meer dan de som der delen’ en ‘Veranderen van maatschappelijke organisaties’. Artikelen zijn geplaatst in onder meer Journal of Applied Behavioral Science, Journal of Management Inquiry, International Journal of Action Research, Management Decision, Holland Management Review en Management & Organisatie. Verschillende publicaties zijn bekroond, waaronder zes keer bij de Academy of Management als best paper en twee keer als beste artikel van het jaar door de Raad van Organisatieadviseurs. Ik zat in de redactieraad van het blad Waardenwerk. Ik zat verder in de redactie van het blad Management & Organisatie.

huidige werkomgeving

Het werken als zelfstandige sinds begin 2011 is ingegeven door het verlangen meer tijd te maken voor mijn professie en minder voor bureauzaken. De meeste werkzaamheden blijf ik echter verrichten in samenwerking met anderen. Samenwerking vind primair plaats in een informeel netwerk van verwante adviseurs, opleiders en academici. Daarnaast zijn er institutionele associaties die helpen om voeling te houden, nieuwe mogelijkheden te spotten en initiatieven op te zetten. Op het adviesvlak ben ik associate partner bij Twynstra Gudde en gecertificeerd als management consultant (CMC). Op het opleidingsvlak ben ik associate partner van Sioo en CRKBO-geregistreerd. Ik ben verder senior research fellow bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (Nsob).