Dienstverlening

Ik ben adviseur, onderzoeker en docent.

Mijn werk bestaat uit een gegroeide combinatie van veranderwerk, onderzoek en professionalisering in samenwerking met anderen. Soms passen al deze activiteiten in één klus, dan slaan we méér vliegen in één klap. Hieronder staan de soort opgaven waar ik me het meest mee bezig houdt. Wat er niet staat, is niet uitgesloten. Ik ben nog wel eens in voor een experiment.

organisatieontwikkeling

IJken, verrijken en schrappen van veranderagenda’s. Om onhaalbare of destructieve opgaven te elimineren en ruimte te maken voor opgaven waarmee daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd aan de omgeving.

Samen ontwerpen, realiseren en verankeren van lastige organisatie-veranderingen. In coproductie met betrokkenen zodat die dat steeds meer op eigen houtje kunnen.

Organiseerconcepten die passen bij organisaties vol professionals. Om daar zo leiding aan te geven dat je handelingsruimte biedt aan professionals én dat ze die geboden ruimte goed benutten.

kwalitatief onderzoek

Organiseervraagstukken doorgronden die zich niet in panklare conceptjes laten vangen. En zich met vertrouwde repertoire (zoals protocollen) niet goed laten hanteren.

Begrijpen van de eigen organisatiehistorie en daarop doorbouwen. Zicht op de krachten en achilleshielen van de organisatie en hoe die (systemisch) met elkaar samenhangen. Onderkennen van de onderstroom.

Bijzondere praktijken expliciteren: verborgen verhalen over sociale innovaties. Krediet en taal voor wat onder het maaiveld werkbaar blijkt.

professionalisering

Schaduwadvies/coaching voor vernieuwers om concrete successen te realiseren en daarvan te leren. Waarmee zij hun invloed vergroten in hun praktijken, hun professie en hun organisatie.

Leertrajecten/leergemeenschappen op maat voor veranderaars. Als manier om ons vak, onszelf en onze vraagstukken serieus te nemen, er kennis over vergaren en te zorgen dat we er meer in bereiken.

Conceptualiseren van de ervaringskennis van professionals. Zodat zij de inzichten uit hun rijke praktijken oogsten in know how die deelbaar is met anderen.