publicaties


Leren Veranderen – geheel herziene 3e editie

Kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk

Hans Vermaak, Léon de Caluwé - Vakmedianet, 2019

Leren veranderen is al twintig jaar een veelgebruikt handboek voor de veranderkundige. Deze derde geheel herziene editie bestaat voor het eerst uit zowel het fysieke handboek, de kennissite www.lerenveranderen.nl en de kleurenapp.

Het boek biedt een actueel, compact en samenhangend overzicht van belangrijke veranderlessen. Op de kennissite doen we recht aan alle extra materialen die in twintig jaar tijd zijn ontwikkeld door ons en anderen: oefeningen, cases, videocolleges, toelichting, vierdieping, onderzoek, kennisclips. Het boek is daardoor nu iets compacter (en schappelijker) terwijl de site vier keer zoveel materiaal eraan toevoegt.

Handboek en website samen bieden alle benodigde kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk. Ze stellen de lezer in staat om zowel de breedte te overzien als de diepte op te zoeken. Ieder kan zo zijn eigen lees- en leerroute volgen. Aan bod komen:

  • Werken met de veranderkleuren: het palet van veranderbenaderingen, de dynamiek ertussen en de toepassingen ervan.
  • Kijken en begrijpen: hoe je veranderopgaven afbakent en diagnosticeert en hoe je achterliggende oorzaken (vaak al doende) blootlegt.
  • Strategie en plannen: hoe je een veranderaanpak met de grootste slaagkans vormgeeft en hoe je die concreet maakt en onderweg blijft bijstellen.
  • Interveniëren en communiceren: wie eigenlijk de veranderaars zijn in organisaties, wat ze in hun mars moeten hebben en hoe ze invloed uitoefenen.

Leren veranderen is geschreven voor iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor het (helpen) sturen en realiseren van veranderingen. Het geeft inzichten, methoden en instrumenten om op een professionele manier veranderingstrajecten te ontwerpen en tot leven te brengen. En lardeert dit met constructieve verwarring waar nodig.

Als je het boek koopt, krijg je automatisch toegang tot de kennisbank. Die combinatie van boek en site (en de verwijzingen naar elkaar) beschouwen wij als buitengewoon krachtig. Voor wie echter geïnteresseerd is in alleen de kennissite, kan daar tegen gereduceerd tarief toegang toe krijgen (via de site zelf). Maar besef: de boektekst blijft de ruggengraat vormen die in de website verder wordt ‘uitgepakt’.

  bestel