publicaties


Plezier beleven aan taaie vraagstukken

Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2015

Dit boek is voor veranderaars die complexiteit niet schuwen. Het is een tweede herziene editie van het in 2009 gepubliceerde handboek. Het gaat in op taaie vraagstukken die je in overvloed in elke organisaties vindt en die van waarde zijn: denk aan samenwerking tussen professionals, ondernemende bureaucratieën, verandering van organisatiecultuur, duurzaam ondernemerschap of multiculturele samenwerking. Zulke vraagstukken kenmerken zich door complexiteit: veel factoren en veel actoren hebben er mee te maken. Ze zijn niemand en van iedereen tegelijk. Het maakt ze zowel lastig kenbaar als moeilijk maakbaar.

Het vertrouwde veranderrepertoire schiet hier tekort: opknippen van werk in afdelingen, minimaliseren van conflicten, opstellen van heldere organisatievisies, breed uitrollen van veranderplannen, starten van vernieuwing vanuit de top of institutionaliseren van geslaagde vernieuwingen. In ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ doet Hans Vermaak uit de doeken hoe het anders kan; variërend van teamvorming rond vraagstukken, kennisintensief pragmatisme, het organiseren van leren in en op het werk, het stapelen van kleine veranderingen tot organische diffusie van vernieuwing.

U zult tevergeefs zoeken naar een standaardaanpak, want vernieuwing rond taaie vraagstukken werkt het best als het op maat door betrokkenen wordt vormgegeven. De belangrijkste lessen in dit boek krijgen daarom gestalte in ‘werkingsmechanismen’ die verklaren waardóór een verandering juist wel of juist niet werkt. Die inzichten kan een veranderaar dan zelf op maat vertalen naar een aanpak voor de eigen situatie.

Als u taaie vraagstukken oppakt, blijkt u op twee fronten te moeten werken. Vernieuwend bezig zijn is niet genoeg, het is tegelijk nodig blokkades te slechten om meer ruimte te maken voor vernieuwing. Om die reden vindt u in het boek niet alleen twaalf vernieuwende mechanismen die aangeven hoe u kunt interveniëren, u vindt óók twaalf weerbarstige mechanismen waarmee u blokkades kunt blootleggen.

‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ is een spannend boek voor veranderaars die hun tanden in wat complexere opgaven (willen) zetten. Het maakt niet uit of dat managers, adviseurs, of medewerkers zelf zijn. Het geeft hen inzichten om effectiever aan de slag te gaan en hun omgeving mee te krijgen. Het boek is geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en is onderbouwd door onderzoek. Het biedt uitstapjes naar theorieën voor nadere verdieping. Het maakt taaie vraagstukken niet oplosbaar, wél goed hanteerbaar. Zodanig zelfs dat er plezier aan te beleven valt.

Dit boek ontving de prijs voor het beste boek in 2009 op het gebied van organisatieadvies van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) en de onderzoeksprijs 2011 van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Het stond verder op de shortlist van Managementboek van het Jaar 2010 en de Van Poeljeprijs 2010 van de Vereniging Bestuurskunde.

De tweede editie onderscheidt zich van de eerste door een inleiding waarin ik lessen benadruk op basis van aanvullende ervaring in het lesgeven over en werken met ideeën van het boek over de afgelopen 6 jaar. Ook zijn nieuwe leeswijzers en resources opgenomen, is de literatuur wat geupdate en zijn enkele correcties doorgevoerd.

Er is tegelijkertijd ook een ebook versie van uitgekomen. Die vindt je door hier te klikken. 

  bestel