publicaties


Video / audio

 
  download publicatielijst

Dubbele-podcast over onderwijsvernieuwing

Verandermaten podcast - Anne Nienhuis en Sander Toby, 2024

Het ‘teaching & learning network’ van de Hogeschool Utrecht heeft sinds een paar jaar een podcastserie over onderwijsinnovatie. In hun eigen woorden: ze onderzoeken daar in gesprekken met elkaar en aanschuivende gasten waar je tegenaan loopt bij grote en kleine innovatietrajecten Lees meer…

Videolezing ‘De adviseur als wereldverbeteraar?’

Hans Vermaak - OOA, 2021

Je kan de Ernst Hijmanslezing horen die ik op 18 januari 2021 gaf voor Nederlandse adviseurs. De lezing wordt eens per jaar georganiseerd door de Orde voor Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). Lees meer…

Uit de school – podcast over ‘Schaal maken’

Hans Vermaak en Mark van Twist met Jorren Scherpenisse, 2022

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft sinds de zomer een podcast serie ‘Uit de School’ waarin ze maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen bespreken, in het bijzonder in de wereld van openbaar bestuur.

In de 5e editie daarvan komen Mark van Twist en ik in gesprek onder leiding van Jorren Scherpenisse over ‘Schaal maken’. Een beetje cryptische titel, maar denk enerzijds aan het verlangen van mensen die met in pilots of niches iets vernieuwends doen dat dat zich spreidt, wat in de wandelgang dan ‘opschalen’ heet Lees meer…

Videolezing: Wat te doen als (onderwijs)vernieuwing lastig lijkt?

Hans Vermaak bij SBO, 2020

Dit is een lezing van een dik half uur over patroonherkenning. Dat is wat mij betreft een veranderkundig kernthema als het gaat over aanpakken van vraagstukken die weerbarstig zijn – die niet vanzelf gaan. Daar moet je namelijk scherp krijgen welke dynamiek achter die weerbarstigheid schuil gaat, zodat je kan ophouden die zelf mee in stand te houden. En zodat je ook weet wat je er voor in de plaats kan doen. Lees meer…

Podcast ‘Samenwerken in het Voortgezet Onderwijs’

Podcast door Ruben van Wendel de Joode en Freek van Berkel, 2021

Common Eye maakte een drieluik-podcast voor de VO raad rond de uitdagingen van regionaal samenwerken. Steeds met een bestuurder van de sector en een ‘expert’ erbij. Ik was de hekkesluiter van het drieluik samen met Hans Elbers als bestuurder over ‘samenwerken is ook veranderen’ Lees meer…

Video-reeks ‘Het vormgeven van verandering’

Hans Vermaak - Crowdale 2014
Een online college waarin wordt besproken hoe je de belangrijkste ontwerpfouten in veranderplannen kan vermijden.

Dat verandertrajecten niet eenvoudig zijn, kan iedereen die er mee te maken heeft gehad beamen. Ik bespreek in deze online collegereeks hoe je de kans op een succesvol verandertraject aanzienlijk vergroot. In veel veranderplannen worden gelijksoortige ‘weeffouten’  gemaakt. Met alle energie die naar het rechtzetten van deze fouten gaat, kunnen de veranderopgaven zelf in het geding komen. Met stagnatie als gevolg. Lees meer…

Video-lezing ‘Plezier beleven aan taaie Vraagstukken’

Hans Vermaak - Plan C, Brussel 2012
Een uurtje luisteren als flitsintroductie in het hanteren van complexe vraagstukken

Op 29 november 2012 was ik uitgenodigd een keynote te verzorgen over het omgaan met taaie vraagstukken in Brussel. Er was een bijeenkomst belegd voor de ‘community’ rond Plan C – een Vlaams informeel transitienetwerk rond duurzaam materialenbeheer. Ik maakte een selectie uit het gedachtengoed van vernieuwingsmechanismen rond taaie vraagstukken Lees meer…

Videolezing ‘HR professional als veranderaar’

Hans Vermaak - A&O/Public Cinema, 2016

Wat maakt je je als HR professional krachtig? Wat kan je afkijken van de veranderkunde daarin? Wat zijn de zes grootste uitdagingen? En hoe pak je die het best op?  Lees meer…

Podcast over transitie in zorg en welzijn

Podcast door Maarten Ploeg en Pim Ketelaar - VitaValley, 2021

De podcastserie van Vitavalley ‘Beware of the next step’ is van start gegaan. Ik vond het fijn dat ze dat met mij wilden aftrappen. Waarin we tegelijk nog samen aan het uitzoeken zijn hoe je zo’n eerste podcast dan samen doet. Over innovatie, netwerkorganisaties, covid, dominante contexten en de zoektocht naar genoeg impact… Lees meer…

Videocast ‘Iedereen Verandert’

Hans Vermaak bij MI Academy, 2020

Een lezing van zo’n tachtig minuten rond het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’. Ik schets de belangrijkste thema’s van het boek – dat het dunste en breedste boek is dat ik ooit over veranderen schreef. Lees meer…

Videolezing ‘Leren Veranderen anno nu’

Hans Vermaak - Sioo, 2019

In een lezing van 2 maal een uur stond ik in het lanceringsjaar van de 3e editie van ‘Leren Veranderen’ stil bij de belangrijkste ideeën, latere ontwikkelingen en terugkerende misverstanden. Zowel het kleurendenken als de manieren waarop ermee gewerkt wordt zijn nogal geëvolueerd in 20 jaar. Tijd dus om dat maar eens in een ochtend uit de doeken te doen. Lees meer…

Kennisclips over ‘Experimenteren & Opschalen’

Schultz, Ophoff, Huiting, Vermaak, Scherpenisse en van der Steen, NSOB 2021

Een jaar lang onderzoek naar de dynamiek van experimenteren en opschalen rond maatschappelijke vraagstukken door Nsob: daar gaan deze kennisclips over. Lees meer…

Videocast ‘Het belang van (in)lezen’

Hans Vermaak met Machiel Willemsen, 2020

Waarom is het zo nodig om je in te lezen als adviseur in de vraagstukken waar je je tegenaan bemoeit? Hoe lees je je slim in zodat je ergens verstand van krijgt in plaats van achter de laatste bestseller aanloopt? Wat is de waarde ervan in je dagelijks werk Lees meer…

Videocast ‘werken op twee fronten: afleren en aanleren’

Hans Vermaak met Machiel Willemsen, 2020

Bij vernieuwing lijkt het zo dat het nodig om zowel ingebakken patronen met elkaar af te leren als onbekend en onbemind nieuw repertoire aan te leren. Enerzijds defixeren, anderzijds vernieuwen. Dat werken op twee fronten – afleren en aanleren – is niet vanzelfsprekend Lees meer…

Protected: Veranderexpress ‘Leiderschap, Participatie & Aandacht’

Opnameserie met Ton ten Broeke, Marcel Kuhlmann en Derk van der Pol, 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below:

De kleurentest

Hoe ga je met veranderingen om?

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Twynsta Gudde/Vakmedianet 2001/2016
Score je eigen verandervoorkeur!

Dit is een interactieve test die je helpt je een eigen visie op veranderingen in kaart te brengen. De uitslag van de tekst kun je gebruiken om te zien waar jij vooral goed in bent en hoe je je zou willen ontwikkelen. Ook krijg je door de test inzicht in andere visies op veranderen. Lees meer…

Tjipcast ‘Over veranderen in organisaties: klein maar fijn?’

Hans Vermaak met Tjip de Jong, 2019

Tjip de Jong maakte een pod/videocast met mij. Over dat bij verandering kleinschaligheid goed uit kan pakken, waarom dat zo is en welke dilemma’s dat dan weer oproept. Lees meer…

Lange podcast over ‘iedereen verandert’

Podcast door Kim Spinder - Innovatiewasstraat BNR, 2017

Kim Spinder, zelf een adviseur en spreker over innovatie, maakt lange podcasts onder de titel ‘De innovatie-wasstraat’. Daarin bevraagt ze vernieuwers een uur lang. Delen ervan komen vervolgens weer langs op de radio bij BNR. Dit keer was ik aan de beurt. Lees meer…

Video-lezing ‘Vuistregels en doodzondes bij grote transities’

Hans Vermaak - Stadsregio Amsterdam 2012
Niet één grote verandering, 
maar meerdere soorten verandering naast elkaar

Op 21 juni en later nog eens op 1 oktober 2012 mocht ik een verhaal vertellen over grootschalige transitieprocessen. In dit geval ging het over de decentralisatie van de jeugdzorg in de Regio Amsterdam. Een lastig proces. Dat verhaal is echter aardig generiek. En dus ook wel handig bij andere grote transities. Lees meer…

Kennisclip Succes met je werkvorm

Hans Vermaak - Sioo, 2019

Verandering geschiedt vaak in het klein: we faciliteren dan vaak interacties die eens anders zijn dan anders woordoor er geleerd wordt, iets onderzocht wordt, geheeld wordt. Kortom: een betekenisvolle duw wordt gegeven aan een verandering hier en nu in het klein. Maar op wat voor manier doe je dat? Er is een hele batterij aan werkvormen. Die zijn krachtig en helpen bedenken hoe je het meeste haalt uit zulke momenten. Maar wat voor werkvormen zijn er allemaal en hoe kies je daaruit, hoe haal je er het meeste uit? Lees meer…

Videolezing 20 jaar Leren Veranderen

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2019

In een lezing van ruim anderhalf uur ga ik in op twee essenties van het boek: meervoudig organiseren en ambachtelijk veranderen. Ik ga in op de hoofdlijnen van het kleurendenken en de wijze waarop je het toepast – terugblikkend op twintig jaar ontwikkeling van het gedachtengoed. Daarin wordt meteen duidelijk dat je zowel het kleurendenken als de toepassingen eenvoudig kan oppakken, maar er ook heel complex mee kan werken. Lees meer…

Video-lezing ‘Eigen Veranderkracht’

Hans Vermaak - Jaarcongres Organiseren, Adviseren, Begeleiden 2014
Eerder een troostrijk besef dan een hoopvol recept

Eigen (verander)kracht is een populair thema op dit moment. Geen toeval dat het Jaarcongres juist dit als thema uitkoos. Ik mocht een van de keynotes verzorgen. Daar was ik wel blij mee want je kan mooie maar ook heel foute dingen met dit thema doen. Lees meer…

Video-lezing ‘Het kleurendenken van veranderen’

Hans Vermaak - PMB, Gemeente Amsterdam 2013
Een actuele uitleg van een veelgebruikt veranderconcept.

Op 23 mei 2013 gaf ik bij de Gemeente Amsterdam een introductie over het spectrum van veranderkundige benaderingen. In een klein uur schets ik de vijf belangrijkste veranderbenaderingen die je in de theorie en in de praktijk ziet – elk gelabeld met een kleur. Lees meer…

Protected: Video-lezing ‘Waardenvolle professionaliteit’

Hans Vermaak - Windesheim Parade, 2015
Hoe kan je duurzaam organiseren dat werk deugt en deugd doet?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Video-intro ‘Actieonderzoek over grenzen heen’

Hans Vermaak - CKO Politieonderwijsraad 2015
Wat maakt samenwerking tussen praktijk en wetenschap waardevol en wat maakt het moeilijk?

Een inleiding over actieonderzoek, gericht op hoe verschillende arena’s hier nauw moeten samenwerken: de praktijk en de wetenschap, maar ook de opleidingswereld of de institutionele context. Dat kan erg de moeite zijn, maar kost ook moeite. In de inleiding verken ik hoe de arena’s contrasteren, maar vooral ook waarom samenwerken juist daardoor Lees meer…

Protected: Video-lezing ‘Krachtig Adviseren’

Hans Vermaak - BIA 2015
Waar zet je als adviseur kracht voor in, waar ontleen je het aan en hoe kweek je het?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Video-teaser ‘Omgaan met taaie vraagstukken’

Hans Vermaak - Nedworc, Utrecht 2010
Het slechte nieuws en het goede nieuws over vernieuwen rond complexe vragen

Op 4 maart 2010 organiseerde Nedworc  een middag over veranderkundig kijken naar ontwikkelingssamenwerking. Ik was een van degenen die een aftrap mocht geven van tien minuten. Het verzoek was wat te zeggen over het omgaan met complexe vraagstukken. Ik gaf een minicollege over wat ik net met een mijn promotie-onderzoek had ontdekt daarover in tien ‘goed nieuws/slecht nieuws’ boodschappen. Lees meer…

Audio CD over strategieën voor veranderen

Deel van de Verandermanagementbox - MainPress/Academic Service, 2008

Hans Vermaak
Vuistregels en valkuilen bij het kiezen van een veranderaanpak aan de hand van het kleurendenken.

Bij de keuze voor een veranderstrategie gaat het in eerste instantie niet om uitgewerkte interventieplannen, maar om de redenering erachter welke insteek het meeste slaagkans heeft. Gelooft u in een politieke onderhandeling, in een verleidingsroute of moet er vooral geleerd worden? Er zijn veel soorten veranderstrategieën. U kunt dus kiezen en dat is maar goed ook, want niet elke strategie werkt altijd even goed. Lees meer…

The color test for change agents

How do you think about change?

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Twynstra Gudde, 2001
Assess your style preference

This is an interactive test that helps you identify your convictions about change. The test results can be used to assess what type of change agent you are: what you are good at and what could be developed further. Lees meer…

Thinking in colors – on video

Five ways to deal with change

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Twynstra Gudde/Alcatel, 2008
Introduction into five different 'worlds' of change

Léon de Caluwé and Hans Vermaak present briefly five fundamentally different ways of thinking about change. Each of these represents a different belief system and conviction about how change works, the kind of interventions that are effective, how to change people, etc. They are labeled by color: yellow, blue, red, green, and white print thinking. Their color-model is based on their observations of current practices and existing theories about change. Lees meer…

Kleurendenken op video

Vijf werelden van veranderen

Léon de Caluwé, Hans Vermaak, Petra Haartsen - Twynstra Gudde, 2007
Korte verhalen over geeldruk, blauwdruk, rooddruk, groendruk en witdruk

Veranderopgaven komen in vele soorten en smaken. Gelukkig geldt dat ook voor veranderbenaderingen. Op basis van theorie en praktijk brachten we contrasterende veranderbenaderingen in kaart: dat is bekend geworden als het ‘kleurendenken’. De video zet kort de denkbeelden per kleur uiteen en legt uit hoe je ermee om kan gaan. Lees meer…

Podcast over taaie vraagstukken

Interview door Ronald Buitenhuis - Management & Literatuur, 2009
Een gesprek gehouden vlak na de lancering van het boek

Taaie vraagstukken zijn complex en daarom laten we ze liever liggen. ‘Krachttaal schiet te kort. Je moet het doen met ontrafelen, experimenteren, langdradiger processen. Er is geen quick fix.’ Dat soort oneliners vlogen over de tafel in het interview met Ronald Buitenhuis. We spraken over de reden van taaiheid, oplossingen en deling van sturing. Lees meer…