publicaties


milieu

 
  download publicatielijst
Ik heb mijn wortels in milieuvraagstukken. De publicaties die je hier vindt zijn deels van oudere datum (maar vaak onverkort toepasbaar) over hoe bedrijfsleven omgaat met milieu-issues en hoe de discussie daarover maatschappelijk wordt gevoerd. Recentere publicaties pakken dat thema op in het kader van complexe vraagstukken waar je meer mee kan als je er systemisch naar kijkt en activistisch mee omgaat. Je vindt de meeste van die publicaties als je zoekt op ‘complexe opgaven’. Startsuggesties ☛ het artikel 'managers leren groen concurreren', het boekje 'collaborative transformation' over duurzamere handel en de videolezing over activistisch adviseren.

 

Videolezing ‘De adviseur als wereldverbeteraar?’

Hans Vermaak - OOA, 2021

Je kan de Ernst Hijmanslezing horen die ik op 18 januari 2021 gaf voor Nederlandse adviseurs. De lezing wordt eens per jaar georganiseerd door de Orde voor Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). Lees meer…

Collaborative transformation

The art of making international trade more sustainable

Joost Oorthuizen, Hans Vermaak, Carla Romeu Dalmau & Elea Papemmanuel - Wageningen Academic Publishers, 2018

International trade can make a huge difference towards sustainability, as over half of what is produced globally crosses national borders. Several of the United Nations 2030 Sustainable Development Goals – such as realizing ‘zero hunger’ and ‘no poverty’, ensuring all have ‘decent work’, and taking ‘climate action’ – crucially depend on transforming the way international trade is organized. But international value chains are complicated, involving many different people working in diverse contexts that change over time. Therefore Lees meer…

Managers leren groen concurreren

Milieu wordt spannend.

Hans Vermaak – Holland Management Review, 1994
Een klassieker: een gidsend artikel uit de beginjaren van milieuadvisering toen bedrijven onder druk in beweging kwamen.

Groen concurreren is een zaak voor managers. De buitenwereld bekijkt daarbij de gevolgde aanpak met argusogen. Het zorgt ervoor dat een bedrijf gemakkelijk maar ook terecht kan uitglijden. Er is een benadering voor milieuvraagstukken die zijn diensten bewezen heeft. Hij bestaat uit zes stappen Lees meer…

Lerende adviseur op sabbatical in India

Werken met roestige overtuigingen

Hans Vermaak – Nieuwsbrief OOA, 1993
Wat leert verblijven in India over (milieu-) advisering in Nederland?

In 1991 schortte ik mijn advieswerk op voor een reis door India. Ik spendeer er het leeuwendeel van mijn tijd in vier kloosters. Het werd de vervulling van een jongensdroom en een tijd voor introspectie. Die introspectie werd vergemakkelijkt door de confrontatie met India en het monnikenleven Lees meer…

Strategieën creëren voor groen concurreren

Leve de commercie?

Hans Vermaak - Holland Management Review, 1995
Strategisch omgaan met milieu als bedrijf: een verkenning in een periode dat milieu zelden serieus op de bestuursagenda stond.

De discussie over ondernemingsstrategieën ten aanzien van milieu is in dit artikel samengevat middels een indeling in tien strategie-stereotypen. Veel bedrijven zijn de stereotypen ontstegen waarbij zij uitsluitend handelen onder druk van overheden of actiegroepen, maar slechts weinigen bereiken een synergie tussen hun commerciële doelstellingen en hun milieuaanpak. Lees meer…

Hoe groen is het Hollandse jaarverslag?

Hollandse jaarverslagen getoetst op hun milieuboodschap

Hans Vermaak, Merel Engels, Eddy Scheffer, Timo de Grefte - Holland Management Review, 1995
Hoe goed deden het bedrijfsleven het in ’95 op milieugebied als we ze op hun woord geloven?

Na jarenlang in milieu geïnvesteerd te hebben, mag het Nederlandse bedrijfsleven milieu op z’n visitekaartje hebben staan: in het jaarverslag of een apart milieujaarverslag. De milieutekst moet dan wel die onderwerpen bestrijken die lezers wensen: anders kan men een positief effect van het visitekaartje bij voorbaat vergeten. Lees meer…

A potential method for determination of gaseous and particulate lead in exhaust gas

Microwave-induced air-plasma emission spectrometry and Zeeman furnace atomic absorption spectrometry

Hans Vermaak, Osamu Kujurai, Shigeki Hanamura, James Winefordner – Canadian Journal of Spectroscopy, 1986
A blast from the past: a publication dating back to when I was involved in chemistry research

In the 80’s lead in the air was a real environmental and health issue. It was caused by many things like lead paint on houses, but mostly by exhaust gases from traffic. The Environmental Protection Agency (EPA) gave the University of Florida a grant to create a device that would measure lead content in air. During my studies at that university I participated in that research. The article shows some of its findings. Lees meer…

De ontwikkeling van bodemsaneringstechnieken

Over de regels van het spel en het benutten van speelruimte

Hans Vermaak – Wetenschap & Samenleving, 1984
Kijken naar de dynamiek van milieuvraagstukken aan de hand van een concrete casus.

In de jaren ’80 is milieu een issue dat tot heftige confrontaties leidde tussen milieubeweging, industrie en overheid. Het is ook de periode dat uit de druk vroege milieu=innovaties ontstonden, zij het vaak om milieuschade te reduceren die eenmaal ontstaan was. Het artikel gaat in op zo’n vroege milieu-innovatie rond bodemsanering en de wijze waarop de partijen dat spel met elkaar spelen. Lees meer…