publicaties


helpen & coachen

 
  download publicatielijst
We hebben een helpend beroep als veranderaars. Er zijn daarom parallellen tussen de coachingswereld en de veranderwereld: daar vindt je hier artikelen over. Daarnaast is het onderdeel van onze rol in organisatieontwikkeling: daar gaat een tweede stel teksten over zoals ‘Facilitating ownership’ en een videolezing over ‘Eigen veranderkracht’. Er staat ook het nodig over de ontwikkeling van de veranderaar zelf, maar die publicaties vind je nog sneller via de filter ‘veranderaar’ Startsuggesties ☛ de artikelen ‘Denken over veranderen van mensen en organisaties' en ‘Facilitating local ownership’ en de videolezing 'Eigen veranderkracht'.

 

Iedereen verandert. Nu wij nog.

Een gids voor veranderaars, werkers, leiders, activisten, adviseurs, begeleiders, docenten, onderzoekers, studenten, innovators.

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2017

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus –
 zij het niet altijd succesvol. Dit boek laat zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.

Het maakt daarbij niet uit of je werkt in zorg of dienstverlening, op werkvloer of in bestuurskamers. Het is voor iedereen die verandering vrijwillig oppakt, voor wie het op haar bord heeft gekregen of voor wie het als zijn vak ziet. Het is dus voor een breed publiek.  Lees meer…

Videolezing ‘De adviseur als wereldverbeteraar?’

Hans Vermaak - OOA, 2021

Je kan de Ernst Hijmanslezing horen die ik op 18 januari 2021 gaf voor Nederlandse adviseurs. De lezing wordt eens per jaar georganiseerd door de Orde voor Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). Lees meer…

Plezier beleven aan taaie vraagstukken

Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2015
Veranderkunde voor gevorderden: hoe je mooie dingen voor elkaar kan krijgen rond complexe vraagstukken

Dit boek is voor veranderaars die complexiteit niet schuwen. Het is een tweede herziene editie van het in 2009 gepubliceerde handboek. Het gaat in op taaie vraagstukken die je in overvloed in elke organisaties vindt en die van waarde zijn: denk aan samenwerking tussen professionals, ondernemende bureaucratieën, verandering van organisatiecultuur, duurzaam ondernemerschap of multiculturele samenwerking. Zulke vraagstukken kenmerken zich door complexiteit: veel factoren en veel actoren hebben er mee te maken. Ze zijn niemand en van iedereen tegelijk. Het maakt ze zowel lastig kenbaar als moeilijk maakbaar.

Lees meer…

Lekker onverstoorbaar werken aan je kennis en kunde

Hans Vermaak - Aan de Orde, 2022

Het eerste nummer is uit van het tijdschrift voor adviseurs: het thema is ‘de interne organisatie-adviseur. Daar mochten een stel mensen hun licht op laten schijnen. Gelukkig ook stevige interne adviseurs zoals Birgit Dewez of Peter van den Raadt. Maar dus ook wat externe adviseurs die vaak met interne adviseurs optrekken waaronder Elsbeth Reitsma, Paul Kloosterboer en ikzelf. Lees meer…

Videolezing ‘HR professional als veranderaar’

Hans Vermaak - A&O/Public Cinema, 2016

Wat maakt je je als HR professional krachtig? Wat kan je afkijken van de veranderkunde daarin? Wat zijn de zes grootste uitdagingen? En hoe pak je die het best op?  Lees meer…

Protected: Veranderexpress ‘Leiderschap, Participatie & Aandacht’

Opnameserie met Ton ten Broeke, Marcel Kuhlmann en Derk van der Pol, 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below:

De hiërarchie voorbij? Tien wetmatigheden over zelfsturing

Maartje de Vries, Hans Vermaak, Michiel de Ronde - Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2017
Wat maakt en breekt zelfsturing in organisaties?

Met de sterk toegenomen invloed van regel- en controlesystemen in organisaties is ook de roep om zelfsturing krachtiger geworden. In dit artikel wordt de verschuivende verhouding tussen professionele zelfsturing en hiërarchische controle verkend Lees meer…

Kennisclip Succes met je werkvorm

Hans Vermaak - Sioo, 2019

Verandering geschiedt vaak in het klein: we faciliteren dan vaak interacties die eens anders zijn dan anders woordoor er geleerd wordt, iets onderzocht wordt, geheeld wordt. Kortom: een betekenisvolle duw wordt gegeven aan een verandering hier en nu in het klein. Maar op wat voor manier doe je dat? Er is een hele batterij aan werkvormen. Die zijn krachtig en helpen bedenken hoe je het meeste haalt uit zulke momenten. Maar wat voor werkvormen zijn er allemaal en hoe kies je daaruit, hoe haal je er het meeste uit? Lees meer…

Facilitating local ownership through paradoxical interventions

Hans Vermaak – Journal of Applied Behavioral Science, 2012
Why do facilitators fail when they try too hard to help people?

The complexity of tough issues can only be handled effectively with intensive local participation. Such participation is not straightforward as people may shy away from the unfamiliar repertoires, unpredictable processes and inevitable opposition that come with the territory. This article focuses on how to facilitate local ownership in a series of paradoxical interventions with sufficient depth and credibility. Lees meer…

Samen werken, leren en sturen door jeugdhulp-teams

Hoe generalisme het werken met LVB-gezinnen verrijkt

Hans Vermaak, Renske Emmelkamp, Cees van der Wal - OKT Amsterdam, 2017

De tweede helft van 2016 deden we een nieuw onderzoek naar de leefwereld van de jeugdhulp in Amsterdam in samenwerking en opdracht van het collectief van Amsterdamse jeugdzorgbestuurders. Dit keer was de vraag hoe teams effectief omgaan met kinderen en ouders met licht verstandelijke beperking. Lees meer…

Knowing yourself as a change agent

In: D. W. Jamieson, Barnett & A Buono (eds.) Consultation for Organizational Change Revisited - Information Age Publishing, 2016

Léon de Caluwé, Hans Vermaak
A validated test based on a colorful theory of change

This chapter presents a questionnaire that measures individual change preferences based on a meta-theory of five paradigms of change. We describe its construction and improvement over a 13-year period, during which time more than 100,000 people have used the test as an instrument for self-reflection.
Lees meer…

Het verlangen naar angst

Hans Vermaak - Opleiding & Ontwikkeling, 2014
Mijn reflectie op een klassiek interview met Edgar Schein over hoe leren wel en niet werkt.

Edgar Schein gaf een provocerend interview ‘De angst om te leren’. Ik kreeg het verzoek er kritisch op te reflecteren. Die handschoen nam ik aan. Het interview stond oorspronkelijk in Harvard Business Review en in Nederland ook in het blad Opleiding & Ontwikkeling. De tekst is veelgelezen en zet je aan het denken. Nu – tien jaar later – publiceert O&O het nogmaals met enkele reflecties erbij.  Lees meer…

Video-lezing ‘Eigen Veranderkracht’

Hans Vermaak - Jaarcongres Organiseren, Adviseren, Begeleiden 2014
Eerder een troostrijk besef dan een hoopvol recept

Eigen (verander)kracht is een populair thema op dit moment. Geen toeval dat het Jaarcongres juist dit als thema uitkoos. Ik mocht een van de keynotes verzorgen. Daar was ik wel blij mee want je kan mooie maar ook heel foute dingen met dit thema doen. Lees meer…

Wat is een goede carrière?

Zin en onzin van levensfasen in het adviesvak

Hans Vermaak – Management & Organisatie, 2000
Dilemma’s rond zelfacceptatie, betekenisgeving, verstrengeling en verbinding zijn echt niet uniek.

Adviseurs zoeken naar richting voor de ontwikkeling van het vak, de branche en zichzelf. Omdat het leven vooruit geleefd wordt, maar achteruit geleerd, is dit een onzekere bezigheid. Het kennen van gemeenschappelijkheden in de levensfasen van adviseurs zou hierbij houvast kunnen bieden. Lees meer…

Denken over veranderen van mensen en organisaties

Overeenkomsten tussen veranderaars en therapeuten

Léon de Caluwé, Frans Que, Hans Vermaak - Management & Organisatie, 2001
Wat zijn de belangrijkste stromingen in veranderland en therapieland?

Ontmoetingen tussen organisatieadviseurs en psychotherapeuten vaak een feest van herkenning op. Beiden hebben hun vak gemaakt van het begeleiden van verandering. Dat roept de vraag op wat hun benaderingen met elkaar te maken hebben. Lees meer…

Denken in levensfasen

Reflectie aan de hand van een case

Hans Vermaak - Handboek voor Loopbaanmanagement, 2001
Beelden van wat de twintiger, de dertiger, de veertiger en de vijftig plusser drijft en remt

Er zijn verschillende stromingen stromingen in het denken over levensfasen. Eén stroming richt zich sterk op persoonlijke ontwikkeling, gebruikt kennis uit de ontwikkelingspsychologie en wordt door werknemers op hun pad gevonden in de vorm van coaches en loopbaanbegeleiders. Een tweede stroming richt zich sterk op vakontwikkeling, gebruikt kennis uit de beroepsliteratuur en wordt door werknemers op hun gevonden in de vorm van personeelsafdelingen met hun loopbaanbeleid en scholingstrajecten. Lees meer…

De meeste adviseurs zijn geen coach.

Hans Vermaak, Management Consultant Magazine, 2004
Omgaan met risico’s van ongewenste intimiteit en onethische manipulatie

De legitimatie van coaching op het werk moet zijn dat organisaties er beter door gaan functioneren. Als dat niet zo is dan is het een privé aangelegenheid waar een baas niet voor hoeft te betalen. Maar kan het coachen van één individu op de werkplek wel zo’n sneeuwbaleffect veroorzaken? Lees meer…

Comparing psychotherapists’ and change agents’ approaches to change

In: A. Buono (ed.) Creative Consulting: Innovative Perspectives on Management Consulting - Information Age Publishing, 2004

Léon de Caluwé, Frans Que, Hans Vermaak
What can change agents and therapists learn from each other?

In this chapter we explore the most prominent clusters of theories for changing organizations and changing people. Managers and management consultants make use of the first set of theories while psychotherapist use the latter. Our assumption was that there would be considerable overlap between these sets of theories. Lees meer…