publicaties


Videolezing ‘HR professional als veranderaar’

Hans Vermaak - A&O/Public Cinema, 2016

Wat maakt je je als HR professional krachtig? Wat kan je afkijken van de veranderkunde daarin? Wat zijn de zes grootste uitdagingen? En hoe pak je die het best op? 

Daarover sprak ik een uur op het HR festival in Den Bosch op 13 oktober 2016. De dag werd georganiseerd door A&O fonds gemeenten, waterschappen en provincies en stond in het teken staan van sociale innovatie en HR.

HR is een mooi vak. Want je bemoeit je met vraagstukken die het hart van de organisatie raken. En vraagstukken die ook nog eens ‘in’ zijn: denk aan het combineren van leren en werken. HR staat echter ook altijd onder druk. Iedereen heeft er een mening over. En er is altijd maar weer vraag naar concrete instrumenten. Maar als je die levert, krijg je kritiek later dat die tekort schieten. Maar als je vernieuwend poogt te zijn, is dat weer lastig verkoopbaar. Als je dat dilemma niet goed hanteert, krijg je te horen dat je niet ‘business partner’ genoeg bent.

Die druk is verklaarbaar, voorspelbaar en hanteerbaar. En ik had mijzelf dus als taak gesteld dat op het festival maar eens uit de doeken te doen. En te bespreken hoe je met veranderinzichten het HR werk diepgaander kan doen. Ook onder vijandige condities. Die volledig lezing is hieronder te bekijken. Ik wens je veel kijkplezier. Ik weet  dat de lezing ook als discussiemateriaal wordt ingezet in P&O afdelingen of leergangen. Wellicht een idee in je eigen omgeving?

De aangestipte ideeën in de lezing krijgen elders op deze site verdere verdieping. Hier een link (die staat net niet meer op de video) met de belangrijkste referenties.  Over elk van die referenties kan je meer vinden in de kennisbank.

Mocht je nu even geen tijd hebben, dan is er ook een hele korte samenvatting in de vorm van ‘five bright ideas’ – elk van 1 minuut. Het verhaal loopt minder mooi en geeft geen voorbeelden. De uurlezing is wat dat betreft beter. Maar het geeft je wel een beeld van het verhaal. Klik hier. 

Op het festival was er meer dan mijn keynote. Gelukkig. Het werd gevoed door de oogst van 40 innovatieve trajecten die A&O deed. In allerlei workshops werd daar aandacht aan besteed. Daarnaast waren er nog andere keynotes. Van bijvoorbeeld Patrick van Veen (die vanuit zijn werk met primaten een biologische kijk geeft of sociaal gedrag in organisaties). Die overige keynotes zijn ook opgenomen EN samengevat. Je vindt dat allemaal op de site van het A&O HR festival (voor zolang die daar gedeeld worden).