publicaties


De meeste adviseurs zijn geen coach.

Hans Vermaak, Management Consultant Magazine, 2004

De legitimatie van coaching op het werk moet zijn dat organisaties er beter door gaan functioneren. Als dat niet zo is dan is het een privé aangelegenheid waar een baas niet voor hoeft te betalen. Maar kan het coachen van één individu op de werkplek wel zo’n sneeuwbaleffect veroorzaken?

De column verkent waarom coaching vooral effectief wordt als het ingebed is in een bredere veranderstrategie. Het gaat verder in op twee veel voorkomende valkuilen en hoe die effectief te hanteren. De eerste valkuil gaat over coaching als ongewenste intimiteit. Dit kan gehanteerd worden door zicht te hebben van de variëteit in coachings- en therapiebenaderingen en die te matchen met de specifieke coachingsvraag. De tweede valkuil gaat over onethische manipulatie. Dit kan gehanteerd worden door zicht te hebben op belangenspel en domeinen te scheiden waar deze gehanteerd worden.