publicaties


Interviews en reviews

 
  download publicatielijst

Voor verandering binnen je eigen werk moet je moeite doen.

Interview door Walter van de Calseyde - TIB, 2022

Het onderwijsblad ‘Tijdschrift voor Intern Begeleiders’ kwam mij bevragen over hoe je wel of juist niet veranderingen kan helpen realiseren binnen scholen. Lees meer…

Over kleuren, meervoudigheid en onderwijs

Interview door Wolter van der Knaap

Wie lesgeeft of werkt met het kleurendenken krijgt vroeger of later vragen over of de kleuren gecombineerd mogen worden (ja!), over wat nou doorslaggevend is om diepgang te bereiken of hoe je dominantie van bepaalde kleuren doorbreekt in organisaties. Lees meer…

Nu hard willen vernieuwen is naïef en onaardig

In de reeks 'Leiderschapspraktijken in tijden van Corona'

Interview door Bart Schipmölder en Arjan Jonker - NCO-CNA, 2021

In een reeks van de NSO-CNA academie werd ik bevraagd hoe leiderschap kan omgaan met Covid, ten tijde van het interview dik in de tweede golf. Zij richten zich daarbij vooral op de onderwijswereld, die daar erg door geraakt is. Maar het besprokene is vast ook wel breder van toepassing. Lees meer…

Videocast ‘Het belang van (in)lezen’

Hans Vermaak met Machiel Willemsen, 2020

Waarom is het zo nodig om je in te lezen als adviseur in de vraagstukken waar je je tegenaan bemoeit? Hoe lees je je slim in zodat je ergens verstand van krijgt in plaats van achter de laatste bestseller aanloopt? Wat is de waarde ervan in je dagelijks werk Lees meer…

Videocast ‘werken op twee fronten: afleren en aanleren’

Hans Vermaak met Machiel Willemsen, 2020

Bij vernieuwing lijkt het zo dat het nodig om zowel ingebakken patronen met elkaar af te leren als onbekend en onbemind nieuw repertoire aan te leren. Enerzijds defixeren, anderzijds vernieuwen. Dat werken op twee fronten – afleren en aanleren – is niet vanzelfsprekend Lees meer…

Lange podcast over ‘iedereen verandert’

Podcast door Kim Spinder - Innovatiewasstraat BNR, 2017

Kim Spinder, zelf een adviseur en spreker over innovatie, maakt lange podcasts onder de titel ‘De innovatie-wasstraat’. Daarin bevraagt ze vernieuwers een uur lang. Delen ervan komen vervolgens weer langs op de radio bij BNR. Dit keer was ik aan de beurt. Lees meer…

De hiërarchie voorbij? Tien wetmatigheden over zelfsturing

Maartje de Vries, Hans Vermaak, Michiel de Ronde - Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2017
Wat maakt en breekt zelfsturing in organisaties?

Met de sterk toegenomen invloed van regel- en controlesystemen in organisaties is ook de roep om zelfsturing krachtiger geworden. In dit artikel wordt de verschuivende verhouding tussen professionele zelfsturing en hiërarchische controle verkend Lees meer…

Er is veel winst te boeken door de weg te weten in het vak

Interview door Pierre Spanninks - Managementboek magazine, 2018

Pierre Spaninks begon in 2009 met de reeks ‘de Galerij der Groten’ waarin hij managementdenkers interviewt die het in de Nederlandse polders goed doen. Recentelijk is hij de lijst aan het updaten en opfrissen en vond hij dat ik in de reeks moest komen. Lees meer…

Democratisering van de veranderkunde

Interview door Theo Hermsen, Leonard Millenaar, Simon van der Veer en Jostein van Vliet

Ik werd onlangs “geïnterviewd” door vier stevige dertigers in het advies/verandervak. Die zochten een goed gesprek over het vak veranderkunde, de democratisering ervan, de professionele standaarden en hoe je jezelf de maat neemt. Lees meer…

Communicatie bij verandering moet vaker schuren, verontrusten, frustreren

Interview door Arjen Boukema - Communicatievakblad C, 2018

Het is geen geheim dat verandermanagers de samenwerking met communicatieteams op z’n best als ‘matig’ classificeren. Vermaak denkt te weten waar dat vandaan komt en noemt drie doodzonden van communicatie: opleuken, mensen meekrijgen en versimpelen. Lees meer…

Verstillen is een kunst

Interview door Judith Droste - TvOO, 2018

Mark van Twist en ikzelf werden geïnterviewd over wat stilte nou eigenlijk betekent als het gaat over organisatieverandering. Moet je het opzoeken om vernieuwing mogelijk te maken? Wat zijn de effecten er dan van? Hoe werk je er dan mee? Lees meer…

Veranderen kan complex zijn, dat maakt het zo leuk

Interview door Pierre Spanninks - Managementboek magazine, 2017

“Veranderaars zijn verspreid door alle lagen van de organisatie te vinden. Juist ook op de werkvloer. Daarom wilde veranderkundige Hans Vermaak na twee dikke pillen ook graag eens een toegankelijker boek schrijven. Maar zonder de lessen uit de handboeken plat te slaan. Want veranderen kan complex zijn…”

Zo start een van de interviews rond het nieuwe boek ‘Iedereen verandert’, die net verscheen in managementboek magazine. Klik hier om hem on line te lezen. 

Het verlangen naar angst

Hans Vermaak - Opleiding & Ontwikkeling, 2014
Mijn reflectie op een klassiek interview met Edgar Schein over hoe leren wel en niet werkt.

Edgar Schein gaf een provocerend interview ‘De angst om te leren’. Ik kreeg het verzoek er kritisch op te reflecteren. Die handschoen nam ik aan. Het interview stond oorspronkelijk in Harvard Business Review en in Nederland ook in het blad Opleiding & Ontwikkeling. De tekst is veelgelezen en zet je aan het denken. Nu – tien jaar later – publiceert O&O het nogmaals met enkele reflecties erbij.  Lees meer…

Casusreflectie middels ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’

Maartje de Vries - Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2016

De redactielid van het tijdschrift reflecteert op eigen complexe verandercasuïstiek en gebruikt hierbij mijn boek over het omgaan met taaie vraagstukken. Ik vind het wel een mooi voorbeeld van zowel reflectief naar eigen handelen kijken als het begrijpen en benutten van literatuur. Ik weet uit ervaring dat dit boek niet zomaar snel samen te vatten is Lees meer…

Vijf dagen pretpark

Capitalism in Question

Léon de Caluwé, Joost Kampen, Hans Vermaak - M&C 2013
Een impressie van de grootste wetenschapsconferentie ter wereld over management

De ‘Academy of Management’ bracht ook dit jaar weer vele duizenden wetenschappers en praktijkmensen tezamen. Het thema is elk jaar anders: dit jaar stond het in het teken van ‘Capitalism in Question’: het beschouwen van de problematische kanten van ons economisch stelsel. Vele bekende en nog veel meer onbekende namen uit alle windhoeken bogen zich over het thema, nog meer bogen zich over terugkerende managementonderwerpen variërend van organisatiecultuur tot logistiek.  Ironische genoeg vond dat dit jaar juist plaats in Word Disney World in Florida. Wij doen er verslag van als  terugkerende en als nieuwe deelnemers aan deze ontmoeting. Ter lering en inspiratie.

 

Verwaarloosd of taai?

Interview door Isolde Kolkhuis Tanke – O&O, 2013
Een gesprek met Hans Vermaak en Joost Kampen over een situationele benadering van stagnatie in organisaties

Stagnatie kom je in verschillende verschijningsvormen tegen in organisaties: van het niet op orde krijgen van de basisvoorwaarden om ‘normaal’ te kunnen werken, tot het blijven tegenhouden van vernieuwingsimpulsen juist wanneer er zoveel orde is. Op wat voor manieren kan je hier doorheen breken?   Lees meer…

Veranderen; de deskundigheid is oud, het vak is jong

Interview door Annet Weitering - Sioo Change, 2013
Een voor- en achteruitblik met Jaap Boonstra en Hans Vermaak

Een ochtend lang in gesprek over de historie en de  toekomst van veranderkunde ter gelegenheid van 55 jaar Sioo. Over het democratiserende verschil tussen verandermanagement en veranderkunde, over het belang van de geleefde werkelijkheid boven de papieren spierballentaal en over favoriete schrijvers en onze ambivalente opstelling richting nieuwe modes. Maar ook over multi-actor en multi-factor opgaven en hoe je daar samenwerking rond organiseert Lees meer…

Vereenvoudigen maakt de dingen moeilijker

Veranderkundig kijken naar de Vlaamse duurzaamheidstransitie

Interview door Jan Bosteels – Argus, 2012
Het vraagt toch de tijd die het vraagt om de experimenten tot een goed einde te brengen. Een deel van de schade zullen we gewoon moeten dragen.

Jan Bosteels nam mij  de maat met wat lastige vragen over klimaatcrisis, weerstand en fatalisme, vernieuwingsingredienten, achterblijvende instituties en de noodzaak van een nieuwe culinaire traditie. Het interview is een opmaat voor een bijeenkomst van de Vlaamse duurzaamheidsbeweging Plan C.  Lees meer…

Taaie en urgente vraagstukken als startpunt voor vernieuwing

Interview door Luc Verheijen – Develop, 2010
Een gesprek met twee verander-promovendi: Suzanne Verondonschot & Hans Vermaak

 In juni 2009 promoveerde Hans Vermaak cum laude op een proefschrift over taaie vraagstukken. Suzanne Verdonschot verdedigde in september van datzelfde jaar haar proefschrift over lastige vraagstukken die aanleiding geven om te verbeteren en vernieuwen. Reden genoeg om hun perspectieven naast elkaar te zetten. Lees meer…

Podcast over taaie vraagstukken

Interview door Ronald Buitenhuis - Management & Literatuur, 2009
Een gesprek gehouden vlak na de lancering van het boek

Taaie vraagstukken zijn complex en daarom laten we ze liever liggen. ‘Krachttaal schiet te kort. Je moet het doen met ontrafelen, experimenteren, langdradiger processen. Er is geen quick fix.’ Dat soort oneliners vlogen over de tafel in het interview met Ronald Buitenhuis. We spraken over de reden van taaiheid, oplossingen en deling van sturing. Lees meer…

Soms moet communicatie verontrusten

Verandercommunicatie volgens Hans Vermaak.

Interview door Rocco Mooy – Interne Communicatie, 2009
Een opener cultuur is vaak een ontzettend slecht idee

Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Daarop promoveerde hij tot doctor in de ‘veranderkunde’. Complexe vraagstukken die zo taai zijn dat mensen er graag met een bochtje omheenlopen: Vermaak zet er maar wat graag zijn tanden in. Zijn ervaring met dergelijke kwesties leidt tot een verfrissende kijk op communicatie bij veranderingen. Lees meer…

De boekenkast van Hans Vermaak

Interview door Marjo Dubbeldam – Management & Consulting, 2009
Vijf boeken: over kritisch kijken, expansief leren, cultuur, flitsvertrouwen en gemene problemen

Een boekenkast is iets persoonlijks. Wat voor patroon zit er in? Een dwingend onderwerp dat in de bibliotheek van Vermaak boven alles uitwaaierde, was het maken van keuzes: waar maak ik me druk over, wie of wat wil ik dienen?  Lees meer…

Meegesleurd door de opdrachtgever?

Wat zouden Lodge en Vermaak doen?

Casebespreking onder leiding van Arend Ardon – MC Magazine, 2002
Eén advies: beiden in volle vaart het ongemak zoeken

Een productiebedrijf in de Randstad is gezond en opereert stabile. Men zet een traject in om competentiemanagment vorm te geven met de directie in ‘the lead’. Maar hun voortrekkersrol pakt niet goed uit. De adviseur zit met een dilemma: als hij echt op de achtergrond wil blijven, loopt hij het risico dat hij wordt meegesleurd. Op de voorgrond neemt hij de verantwoordelijkheid over. Lees meer…