publicaties


Voor verandering binnen je eigen werk moet je moeite doen.

Interview door Walter van de Calseyde - TIB, 2022

Het onderwijsblad ‘Tijdschrift voor Intern Begeleiders’ kwam mij bevragen over hoe je wel of juist niet veranderingen kan helpen realiseren binnen scholen. Zeker ook in het licht dat er vaak al zoveel veranderingen zijn die bovendien echt niet allemaal even zinnig zijn. Waar kan je het beste druk om maken en hoe doe je dat handig? We verkenden enkele basisprincipes.