publicaties


Veranderen; de deskundigheid is oud, het vak is jong

Interview door Annet Weitering - Sioo Change, 2013

Een ochtend lang in gesprek over de historie en de  toekomst van veranderkunde ter gelegenheid van 55 jaar Sioo. Over het democratiserende verschil tussen verandermanagement en veranderkunde, over het belang van de geleefde werkelijkheid boven de papieren spierballentaal en over favoriete schrijvers en onze ambivalente opstelling richting nieuwe modes. Maar ook over multi-actor en multi-factor opgaven en hoe je daar samenwerking rond organiseert en over de blijvende en steeds diepere behoefte aan meervoudigheid in kijken, ontwerpen en handelen in verandering. En over onze eigen verrassing dat onze nieuwsgierigheid maar niet afneemt en dat we hopen en ook wel denken dat dat misschien wel past bij de veranderkundige professie. Want complexe vraagstukken gaan iedereens begrip en handelingskracht te boven: die kan je slechts samen met anderen en onderweg steeds opnieuw onder de knie krijgen…

Je kan het verhaal downloaden van deze site, maar je kan ook surfen naar het hele tijdschrift dat Sioo on line heeft gezet: daar staat nog wel meer in. Zoals ook een gesprek met Chris Grant over de stand van leiderschap en een duogesprek met Leon de Caluwe en Simon van der Veer over de notie van de onafhankelijke adviseur.