publicaties


Casusreflectie middels ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’

Maartje de Vries - Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2016

De redactielid van het tijdschrift reflecteert op eigen complexe verandercasuïstiek en gebruikt hierbij mijn boek over het omgaan met taaie vraagstukken. Ik vind het wel een mooi voorbeeld van zowel reflectief naar eigen handelen kijken als het begrijpen en benutten van literatuur. Ik weet uit ervaring dat dit boek niet zomaar snel samen te vatten is – deels omdat het dik is maar ook omdat het over complexiteit gaat. Dat laat zich niet zomaar in hapklare brokken vertalen. Dat zij een toegankelijke indruk van dat boek kan geven gekoppeld aan eigen ervaringen is knap.

Hij lijkt me ook het delen waard voor de groep van mensen die het boek gebruikt. Het is een andere manier om er toegang toe te krijgen en laat een manier zien hoe je ermee kan reflecteren en werken. Ze maakt hierbij gebruik van de 1e druk van het boek. Inmiddels is enkele maanden geleden ook een licht herziene tweede druk van het boek uitgekomen omdat er onverkort vraag naar is.