publicaties


De hiërarchie voorbij? Tien wetmatigheden over zelfsturing

Maartje de Vries, Hans Vermaak, Michiel de Ronde - Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2017

Met de sterk toegenomen invloed van regel- en controlesystemen in organisaties is ook de roep om zelfsturing krachtiger geworden. In dit artikel wordt de verschuivende verhouding tussen professionele zelfsturing en hiërarchische controle verkend en wordt de vraag  beantwoord welke rol organisatieontwikkelaars (en verwante beroepsbeoefenaars) kunnen vervullen in deze spanningsvolle ontwikkeling in bedrijven en instellingen.

Op het symposium ‘De hiërarchie voorbij?’, georganiseerd eind 2016 vanuit de Master Begeleidingskunde op de SS Rotterdam trapte ik samen met Michiel de Ronde de dag af middels een geïmproviseerde duo-lezing. We kwamen daarin uit op tien lessen die we organisaties en hun begeleiders met schade en schande zien leren. Noem het tien wetmatigheden over zelfsturing.

De inhoud van dat betoog was voor Maartje de Vries als redacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde aanleiding om met ons in gesprek aan te gaan, zodat het verhaal nu ook publiek toegankelijk is. Het opent het themanummer over zelfsturing. De tekst leent zich goed als discussiestuk over binnen de eigen omgeving te verkennen wat zelfsturing eigenlijk verlangt.