publicaties


Hoe groen is het Hollandse jaarverslag?

Hollandse jaarverslagen getoetst op hun milieuboodschap

Hans Vermaak, Merel Engels, Eddy Scheffer, Timo de Grefte - Holland Management Review, 1995

Na jarenlang in milieu geïnvesteerd te hebben, mag het Nederlandse bedrijfsleven milieu op z’n visitekaartje hebben staan: in het jaarverslag of een apart milieujaarverslag. De milieutekst moet dan wel die onderwerpen bestrijken die lezers wensen: anders kan men een positief effect van het visitekaartje bij voorbaat vergeten.

We hebben een checklist van 21 onderwerpen opgesteld op basis van onze kennis van het wantrouwige lezerspubliek. En we hebben de jaarverslagen van de Nederlandse industrie en handel erop beoordeeld. Het blijkt een teleurstelling. Op een zevental na scoren alle ondernemingen onder de maat. Separate milieujaarverslagen komen er beter af, maar kunnen naar onze mening corporate presentatie niet vervangen. De conclusie: Nederland moet aan de slag. Men kan starten met de checklist van 21 onderwerpen en zich laten inspireren door een groot aantal citaten en voorbeelden in dit artikel.