publicaties


Video-reeks ‘Het vormgeven van verandering’

Hans Vermaak - Crowdale 2014

Dat verandertrajecten niet eenvoudig zijn, kan iedereen die er mee te maken heeft gehad beamen. Ik bespreek in deze online collegereeks hoe je de kans op een succesvol verandertraject aanzienlijk vergroot. In veel veranderplannen worden gelijksoortige ‘weeffouten’  gemaakt. Met alle energie die naar het rechtzetten van deze fouten gaat, kunnen de veranderopgaven zelf in het geding komen. Met stagnatie als gevolg.

De videolezingen geven inzicht in veranderontwerp: de cruciale verbindende schakel tussen begrijpen en ingrijpen, tussen diagnose en interveniëren. In deze fase wik en weeg je waardoor een veranderplan echt gaat werken: je formuleert je redenatie achter het veranderplan.Klassiek gezien is het een activiteit die je in het begin van een grote opgaaf zo degelijk mogelijk doet. Bij complexe verandering is het een veranderactiviteit die je voortdurend blijft doen: plannen stel je al doende steeds bij en scherp je aan.

De collegereeks is opgedeeld in acht delen: de zes lessen plus ervoor een intro en erna een afsluiting. De intro en afsluiting zijn een minuut of vijf. De andere colleges variëren van 8 tot 31 minuten. Tezamen vormen ze een compleet verhaal: als je het in een keer afluistert ben je een kleine twee uur in de luisterstand. Bij de afsluiting geef ik ook een stel reflectievragen mee om naar het ontwerp van je eigen verandering te kijken.

De opbouw is daarmee:
Deel 1: Introductie
Deel 2: Tussen wens en realiteit
Deel 3: Hefboomwerking
Deel 4: Palet van veranderstrategieën
Deel 5: Combineren van interventies
Deel 6: Kiezen in finesse en diepgang
Deel 7: De vergeten rol van de veranderaar
Deel 8: Ter afsluiting

De collegereeks is opgenomen als onderdeel van een grotere collegereeks van Crowdale waarbij andere docenten ook modules verzorgen. Hij is echter prima eigenstandig te volgen en was daarom gedurende een jaar tegen betaling beschikbaar bij managementboek.nl. Vanaf 2015 zijn ze vrij toegankelijk voor elke geïnteresseerde veranderaar.

Niet alles zal per se nieuw voor je zijn, zeker als je met mij gewerkt hebt of publicaties van mij kent. Maar sommige delen zijn kersvers. Als de video’s naar meer smaken, kan je in publicaties een en ander nalezen. Je ziet tijdens de fragmenten wel wat voor concepten aan bod komen, maar als je het relateert aan de twee grootste publicaties van mijn hand dan geldt dat je de tweede en derde les deels ook in ‘Leren Veranderen’ terugziet, de vierde en vijfde les zie je meer in ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ terug. De eerste en  zesde les zijn in geen van beide boeken zo expliciet te vinden.

Hieronder deel 1: Introductie

Hieronder deel 2: Tussen wens en realiteit

Hieronder deel 3: Hefboomwerking

Hieronder deel 4: Palet van veranderstrategieën

Hieronder deel 5: Combineren van interventies


Deel 6: Kiezen in finesse en diepgang

Hieronder deel 7: De vergeten rol van de veranderaar

Hieronder deel 8: Ter afsluiting (incl. reflectievragen)