publicaties


Video-intro ‘Actieonderzoek over grenzen heen’

Hans Vermaak - CKO Politieonderwijsraad 2015

Een inleiding over actieonderzoek, gericht op hoe verschillende arena’s hier nauw moeten samenwerken: de praktijk en de wetenschap, maar ook de opleidingswereld of de institutionele context. Dat kan erg de moeite zijn, maar kost ook moeite. In de inleiding verken ik hoe de arena’s contrasteren, maar vooral ook waarom samenwerken juist daardoor zowel waardevol als moeizaam is. Ik doe dat op basis van eigen ervaring met allerlei vormen van actieonderzoek. De inleiding is kort en geschikt als aftrap voor een discussie.

De lezing had oorspronkelijk ook die functie. In de wereld van de politie stond de vraag centraal hoe doorwerking van onderzoek naar praktijk en onderwijs sterker kan worden. Een besloten werkbijeenkomst werd op 21 mei 2015 georganiseerd door de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR), samen met de afdeling Onderzoek van de Politieacademie. Een gezelschap van circa honderd mensen, bestaande uit strategisch leidinggevenden van de politie, korpsbeheerders, wetenschappelijk onderzoekers, en docenten en leidinggevenden van de Politieacademie (en anderen betrokkenen) waren aanwezig. De verschillende arena’s die met elkaar zouden moeten samenwerken zaten daarmee in de ruimte. Met in het achterhoofd een (concept) strategische onderzoeksagenda die niet lang daarvoor was opgesteld.

Job Cohen was dagvoorzitter en mijn rol was om de dag af te trappen met een inleiding. Acht inleiders brachten casuïstiek waarin onderzoek was gedaan met en voor de praktijk. Job Cohen liet de zaal daarop vanuit verschillende invalshoeken discussiëren. Ik gaf daar dan elke keer weer een kritische reflectie op. Plus aan het eind van de dag een samenvatting van de belangrijkste lessen.

In de video zie je nog net hoe Job Cohen iets zegt over het kader van de dag waarna ik in een kwartier een manier van kijken op actieonderzoek introduceer (een kijkwijzer) die ik de rest van de dag ook hanteerde. Later schreef ik nog een bescheiden blog over die manier van kijken en samen met Gertjan Schuiling een stevig artikel dat je hier kan vinden.