publicaties


Videolezing 20 jaar Leren Veranderen

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2019

In een lezing van ruim anderhalf uur ga ik in op twee essenties van het boek: meervoudig organiseren en ambachtelijk veranderen. Ik ga in op de hoofdlijnen van het kleurendenken en de wijze waarop je het toepast – terugblikkend op twintig jaar ontwikkeling van het gedachtengoed. Daarin wordt meteen duidelijk dat je zowel het kleurendenken als de toepassingen eenvoudig kan oppakken, maar er ook heel complex mee kan werken. We zien inmiddels vier verschillende manieren waarop je met het kleurendenken kan omgaan, net als vier verschillende toepassingen om er wat aan te hebben.

Dat alles komt in stevig tempo voorbij. Zo staan we stil bij vier incarnaties van het kleurendenken – elk wat complexer en aanvullend op wat er eerder was. En je ziet dat die meteen leiden tot andere invulling van de toepassingen: steeds ingrijpender, collectiever, vergaander. Ik hoop dat de lezing je helpt te zien hoe jouw begrip van ‘leren veranderen’ ook weer opgerekt kan worden.

Want de ontwikkeling heeft niet stilgestaan. Twintig jaar ‘leren veranderen’ bracht veel nieuwe inzichten, toepassingen, cases, oefeningen en zo meer. Dat alles was de aanleiding om (eindelijk) in 2019 de derde editie van ‘Leren Veranderen’ uit te brengen: dit keer een combinatie van een wat compacter maar mooier handboek met een uitgebreide kennissite waarin je je op allerlei manieren kan verbreden en verdiepen. En een kleurenapp.

In het voorjaar van 2019 werd die derde editie gelanceerd op een dag voor studenten en docenten – vooral van het HBO. Mensen die allemaal al met het boek in de weer zijn geweest. In een college in de ochtend van die feestelijke dag stond ik stil bij twintig jaar ‘Leren Veranderen’: een overzicht van twintig jaar in een kleine twee uur. De video¬† is er de weerslag van.