publicaties


Kleurendenken op video

Vijf werelden van veranderen

Léon de Caluwé, Hans Vermaak, Petra Haartsen - Twynstra Gudde, 2007

Veranderopgaven komen in vele soorten en smaken. Gelukkig geldt dat ook voor veranderbenaderingen. Op basis van theorie en praktijk brachten we contrasterende veranderbenaderingen in kaart: dat is bekend geworden als het ‘kleurendenken’. De video zet kort de denkbeelden per kleur uiteen en legt uit hoe je ermee om kan gaan.

Het kleurendenken is een hulpmiddel om beter met veranderingen om te gaan. Het helpt je bewuster te kiezen welke aanpak de meeste slaagkans heeft. Het helpt je beseffen waar jij zelf geloofwaardig en competent in bent. En ook helpt het vraagstukken vanuit verschillende kanten diagnosticeren. Maar misschien nog wel het belangrijkst: het is een taal om er met anderen over te kunnen praten die mee analyseren, meebeslissen over een aanpak of hun eigen rol erin moeten vinden. Want veranderingen zijn collectieve processen.

De video is een introductie in het kleurendenken dat uitgebreid aan bod komt in het handboek ‘Leren Veranderen’ en is uitgewerkt in verschillende artikelen, tests, cases e.d. Mocht het naar meer smaken, lees daar dan verder.