publicaties


Video-teaser ‘Omgaan met taaie vraagstukken’

Hans Vermaak - Nedworc, Utrecht 2010

Op 4 maart 2010 organiseerde Nedworc  een middag over veranderkundig kijken naar ontwikkelingssamenwerking. Ik was een van degenen die een aftrap mocht geven van tien minuten. Het verzoek was wat te zeggen over het omgaan met complexe vraagstukken. Ik gaf een minicollege over wat ik net met een mijn promotie-onderzoek had ontdekt daarover in tien ‘goed nieuws/slecht nieuws’ boodschappen.Dat paste wel want dat onderzoek vond plaats in de wereld van de Nederlandse diplomatie in ontwikkelingslanden. Zie de video als een teaser van wat elders uitgebreider is uitgewerkt in lezingen, artikelen en vooral het boek ‘plezier beleven aan taaie vraagstukken’.

De bijeenkomst werd geleid door Joke Oranje en ik was er niet de enige spreker. Naast mij gaven ook Herman Snelder, Jan Hendriks en Jos Coumans introducties. Dat alles werd dan gevolgd door gesprekken met betrokkenen over wat dat voor nieuw licht kan schijnen op de weerbarstige praktijken in deze wereld. In de zaal zaten mensen met veel ervaring in die arena dus die hadden genoeg in te brengen. Video’s van de andere bijdragen en delen van de discussie zijn ook op youtube te vinden als je bij Nedworc zoekt.

  bestel