actueel

Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ik ben benoemd tot buitengewoon raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De benoeming is sinds half september formeel rond, maar betreft ook al de periode ervoor vanaf 1 januari 2021.

Ik ben overigens niet de enige: de raad is uitgebreid met vier nieuwe leden. De raad bestond al uit de voorzitter Jeroen Dijsselbloem, een vast raadslid en drie buitengewoon raadsleden. We zijn dus nu met zijn negenen. We zijn collectief verantwoordelijk voor elk van de onderzoeken van de raad.

Het is enerzijds een vertrouwde rol voor me: het gaat over onderzoek en over maatschappelijke vraagstukken en ik ben gevraagd er juist ook veranderkundig naar te kijken. Verder voel ik me senang bij de nadruk op leren over terugkerende patronen die achter concrete gebeurtenissen zitten en wat dat voor handelingsperspectieven suggereert.

Het is anderzijds ook een nieuwe rol voor me: een rol als raadslid in plaats van onderzoeker, een collegiaal ‘samen uit en samen thuis’ met de andere raadsleden  en een positie in een meer bestuurlijke arena. Normaliter doe ik zelf de uitvoering van onderzoek, vaar ik eigen koers en werk ik vaak dichter bij de uitvoering.

Hoe dan ook: de rol bevalt me wel tot op heden. Het blijft overigens maar een deel van mijn tijd. Ik blijf dus gewoon zelfstandig adviseur, onderzoeker, opleider en schrijver. De verbondenheid met de raad complementeert de al bestaande verbindingen met Nsob (als senior research fellow) die een paar deuren verderop zit, en met Twynstra Gudde en Sioo (beiden als associate partner).

Op de site van de onderzoeksraad vindt je veel informatie over de verschillende onderzoeken. Er is ook een vrij beschikbaar boek(je) over ‘onafhankelijk onderzoek in het publieke belang’ wat aardig uit de doeken doet hoe de raad haar rol probeert te vervullen. Interessant leesvoer voor iedereen die onderzoek doet – ook als adviseurs of wetenschappers. Veel overeenkomsten en ook interessante verschillen.