actueel

Capita Selecta Kwaliteit in het sociale domein

De kring Androgologie van de Universiteit Amsterdam organiseert dit voorjaar een reeks colleges bedoeld voor zowel mensen uit de praktijk als uit de wetenschap. Ze zijn dit keer gericht op de veranderingen in het sociaal domein. Vier┬ácolleges staan in de planning – elk tegen beperkte kosten. ┬áProf. dr. Paul Frissen trapt op 9 februari af en bespreekt ‘waarom de staat maar niet wil terugtreden’. Prof. dr. Saskia Keuzenkamp staat op 8 maart stil bij het sturen en meten van kwaliteit en effectiviteit bij het aanpak van sociale vraagstukken. Op 29 maart volgt prof. dr. Margo Trappenburg met de ‘kwaliteit van de professional.

Ik mag hekkensluiter zijn op 12 april: ik zal ingaan op de het ontwerp van de transitie en de realisatie van de transformatie. Het is een lange titel die slaat op een twee onderwerpen: het eerste gaat over hoe je omgaat met het ontwerp van verandering als er niet 1 traject maar een stel tegelijk moeten plaatsvinden. Het staat stil bij inzichten getrokken tijdens de transitieperiode. Sinds een jaar is die grofweg voorbij en is de hamvraag of het tot transformatie zal komen: dat gaat niet over grote ontwerpstappen maar juist om de details van zorg rondom kind en gezin. Ik zal in het tweede deel van de bijeenkomst stilstaan bij de uitkomsten en aanpak van actieonderzoek naar de samenwerking in de jeugdzorg afgelopen najaar.

Voor meer informatie, klik hier om de brochure te zien. Of surf naar de UvA website. Daar kan je je ook aanmelden.