actueel

Collegereeks ‘veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven’

De uitgeverij ‘Boom’ brengt wederom een stel van haar auteurs bijeen rond het thema: veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven. Het betreft auteurs die onlangs met een boek kwamen hierover of dat (zoals ik) binnen afzienbare tijd lanceren. De reeks vindt wederom plaats van aanstaande november tot januari.

De uitleg over het thema op de site van de collegereeks is alsvolgt: “We staan voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie, de transformatie van het sociaal domein, de woningbouw en de zorg. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, belangenorganisaties en burgers. Geen partij kan dit alleen. Maar hoe ga je om met een veelheid aan partijen, rollen en motieven? Hoe groepeer je deze partijen rond een opgave? Hoe zorg je ervoor dat ze een netwerk vormen en komen tot gezamenlijke aanpakken? Kortom: Hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven?”

Het gaat om zes colleges, verzorgd door zeven sprekers: Jaap Boonstra, Wilfrid Opheij, Edwin Kaats, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Shirine Moerkerken. Ikzelf zit redelijk aan het einde van de reeks. Het zijn mensen die elkaar en elkaars werk wel kennen overigens en soms ook samenwerken. De insteken zijn verschillend (gelukkig) maar hoe dat merk je wel als je deelneemt.

Wat mijn eigen bijdrage betreft: die gaat over ‘vernieuwen rond vraagstukken die van iedereen en van niemand zijn’. De bijdrage gaat in op ideeën die in mijn komende boek ‘De logica van de lappendeken’ aan bod komen.

Op de website kan je meer informatie vinden over elk van de sprekers, een typering wat ze gaan bespreken, de data, locatie, kosten en zo meer. In de loop van het voorjaar is die informatie geupdate voor het nieuwe jaar. Je kan je daar ook intekenen. Klik hier om het te bekijken.