actueel

Dynamiek en emoties in de publieke ruimte

Ik breng graag een opleiding onder de aandacht van Jan Hendriks, Frans Grobbe en Sandra Schruijer. Hij is kort en bondig (6 bijeenkomsten) maar tegelijk gaat hij in op hoe je ambachtelijk omgaat met emoties, met spanningen die thuishoren bij vraagstukken die van iedereen en van niemand zijn. Ook komt aan bod hoe je in een help/adviesrelatie voor je het weet de verantwoordelijkheid overneemt van betrokkenen dan wel te hard confronteert en hen kwijtraakt. Of het los laat en dan met middelmatigheid genoegen neemt. Kortom: allerlei lastige interactieve zaken die onlosmakelijk horen bij organisatieontwikkeling in de publieke sfeer. Het drietal heeft veel ervaring en in Nederland wordt dit soort opleidingen schaarser. Kortom: de moeite waard.

Zij kunnen zelf mooier uit de doeken doen wat ze van plan zijn. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de opleiding: daar zie je meteen bij wie je terecht kan voor aanmelding. En klik hier voor een artikel wat al wat ingaat op de thematiek.