actueel

HR-Festival

Op 13 oktober is in Den Bosch het HR Festival een dag lang. Georganiseerd door A&O fonds gemeenten, waterschappen en provincies. Dus er zullen veel mensen uit de publieke sector zijn die personeelswerk, HRM, HRD serieus nemen. Het zal in het teken staan van sociale innovatie en HR.

Het congres wordt gevoed door de oogst van 40 innovatieve trajecten die A&O deed. In allerlei workshops wordt daar aandacht aan besteed. Daarnaast zijn er keynotes. Van bijvoorbeeld Patrick van Veen (die vanuit zijn werk met primaten een biologische kijk geeft of sociaal gedrag in organisaties). Ook ik geef een keynote.

Heb je interesse, dan vindt je op de HR-Festival site meer informatie. Daar staat hoe je je kan aanmelden. En het programma, sprekers. En de komende periode ook 1 minute videopitches van elke spreker als opmaat.

Waar ik het over ga hebben, moest ook gepitched. Waarvan akte: