actueel

Masterclass Actieonderzoek Sioo

Op 26 en 27 maart organiseert Sioo een masterclass  van anderhalve dag voor bestuurders, managers, adviseurs en onderzoekers die zich verder willen bekwamen in het (doen) uitvoeren van actieonderzoek in organisaties in het publieke en private domein. 

De workshop wordt opgebouwd rondom vier actie-onderzoeksprojecten en een zestal minicolleges door experts die verschillende aspecten en dimensies van actieonderzoek belichten. De onderzoeksprojecten zijn ‘works in progress’: we kijken met verschillende stakeholders naar actuele ervaringen, dilemma’s en uitdagingen. De projecten variëren van een participatieve governance benadering voor het eiland Curacao tot duurzame waardecreatie vanuit de Rabobank IJsseldelta. Aan tafel zitten (promotie)onderzoekers, opdrachtgevers, doelgroepen e.d. De inleidingen zijn net zo gevarieerd en staan stil bij het engageren op maatschappelijke vraagstukken, de wijze waarop je reflexiviteit inbouwt en de spanningsvelden tussen de verschillende rollen van een actieonderzoeker.

Als begeleiders, experts of case inbrengers zijn onder meer aanwezig: Danielle Zandee, Jacqueline Broers, Barbara van Mierlo, Wilfred Verweij, Wenny Ho, Iselien Nabben, Nicolien Montessori, Marijke Spanjersberg, Elselien Smit, Margreet Boersma, Stella van Rijn, Annelies de Jong, Christa Nollen en ikzelf.

Als rode draad in de bijeenkomst word actieonderzoek besproken vanuit drie met elkaar samenhangende perspectieven:  het 1e persoonsperspectief (wat leren de direct betrokkenen van hun onderzoeksactiviteiten?), het 2e persoonsperspectief (wat levert het onderzoek op voor de organisatie, waarin het proces van onderzoekend veranderen wordt gefaciliteerd?) en het 3e persoonsperspectief (wat levert het actieonderzoek op in termen van kennis en theorievorming die ook voor derden van belang zijn?).

De bijeenkomst is tegen minimale kosten georganiseerd voor een netwerk van mensen die gegrepen zijn door actie-onderzoek. Het is bedoeld als een ‘handen uit de mouwen’ bijeenkomst waarbij netwerkvorming en uitwisseling belangrijker zijn dan de gladde inleidingen en kant en klare voorbeelden. Als dat bij je past, kan je je aanmelden om mee te doen. Klik hier voor de brochure. Of beter nog: klik hier voor meer informatie en/of aanmelding.