actueel

Najaarsconferentie Jeugdzorg

De provincie Utrecht houdt in de week van de jeugdzorg een najaarsconferentie. Op 22 november mag ik een plenaire bijdrage leveren door veranderkundige lessen te verbinden aan deze transitie in het Utrechtse.  Op de dag komen wethouders, gemeentesecretarissen, bestuurders van aanbieders, cliëntenorganisaties, beleidsambtenaren en wie zich verder in de provincie betrokken voelt bijeen. In workshops zal uitgediept worden hoe de verandering beter vorm te geven, hoe cliënten centraal kunnen blijven staan, etcetera. Ook daar zal ik dik in meedoen. Klik hier voor meer informatie.