actueel

Aanmelding NSOB Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen tot en met September

Mark van Twist en ik gaan het nog een keer doen: een jaar lang aan de slag in een werkplaats met een beperkte groep deelnemers. Het is wel iets bijzonders, want zo intensief zijn wij beiden niet elders bij lange opleidingen betrokken. Het beviel in 2019 zo goed dat we het programma herontwierpen en iets verlengden. We selecteren mensen na de zomer en starten eind 2020.

We brengen er twee kennisgebieden nadrukkelijk in samen: de bestuurlijke invalshoek door Mark en de veranderkundige invalshoek door mij. De bijeenkomsten staan in het teken van het verbinden van theorie en praktijk: verwacht dus meer het werken met eigen casuïstiek en het reflecteren op eigen methodologie met de hulp van theorie dan het klassiek lesgeven door ons. Maar verwacht ook het nodig leesvoer en huiswerk.

De bijeenkomsten zijn dit keer thematisch geordend rond paradoxen die bij ons werk horen en die ons in de afgelopen werkplaats steeds scherper voor ogen kwamen. Negen werkplaatsbijeenkomsten zijn gespreid over de periode van een jaar: een tweedaagse en acht eendaagse sessies. Daartussen vindt de nodige actie en reflectie elders plaats door deelnemers.

Gegeven het aard van de werkplaats zijn er voorwaarden voor deelname: zo moet je al met enig succes aan vernieuwing hebben gewerkt en concrete opgaven onder handen hebben tijdens de leergang. Je kan je aanmelden tot 9 september en we maken uit de aanmeldingen een selectie zodat we een stevige maar ook beperkte deelnemersgroep hebben. De selectie wordt – na intakegesprekken – definitief gemaakt begin november. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 9 december 2020!

Op de NSOB site vindt je meer informatie over o.m. de doelen en opzet van de leergang, de thema’s die aan bod komen, de opzet van de dagen en de criteria voor deelname als ook data en kosten en bij wie je terecht kan met vragen. Je kan ook hier de kleine flyer of uitgebreidere brochure van de werkplaats downloaden.

Krijg je er zin in, meldt je dan aan. Dat kan vanaf heden.