actueel

NSOB Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen opnieuw!!

Mark van Twist en ik gaan het nog een keer doen: een jaar werken wij in een werkplaats met een beperkte groep deelnemers. Het is wel iets bijzonders, want zo intensief zijn wij beiden niet elders bij lange opleidingen betrokken. Het beviel in 2019 zo goed dat we het programma herontwierpen en iets verlengden in eind 2020 er weer mee van start gaan. Het is ook wel bijzonder omdat we twee kennisgebieden nadrukkelijk inbrengen: de bestuurlijke invalshoek door Mark en de veranderkundige invalshoek door mij. De bijeenkomsten staan in het teken van het verbinden van theorie en praktijk: verwacht dus meer het werken met eigen casuistiek en het reflecteren op eigen methodologie met de hulp van theorie dan het klassiek lesgeven door ons. Maar verwacht ook het nodig leesvoer en huiswerk. De bijeenkomsten zijn dit keer thematisch geordend rond paradoxen in ons werk die ons in de afgelopen werkplaats steeds scherper voor ogen kwamen. Negen werkplaatsbijeenkomsten zijn gespreid over de periode van een jaar: een tweedaagse en acht eendaagse sessies. Daartussen vindt de nodige actie en reflectie elders plaats door deelnemers.

Gegeven het aard van de werkplaats zijn er voorwaarden voor deelname: zo moet je al met enig succes aan vernieuwing hebben gewerkt en concrete opgaven onder handen hebben tijdens de leergang. We maken uit de aanmeldingen een selectie zodat we een stevige maar ook beperkte deelnemersgroep hebben. De intakes vinden plaats vanaf begin oktober. De selectie wordt definitief gemaakt begin november. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 9 december 2020!

Op de NSOB site vindt je meer informatie over o.m. de doelen en opzet van de leergang, de thema’s die aan bod komen, de opzet van de dagen en de criteria voor deelname als ook data en kosten en bij wie je terecht kan met vragen. Je kan hier ook de nieuwe brochure van de werkplaats vinden. Tot die tijd kan je een blik werpen op de brochure van de afgeronde werkplaats: maar besef dat de volgende versie aangepast is en intensiever is.

Krijg je er zin in, meldt je dan aan. Dat kan vanaf heden al.