actueel

NSOB Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen in 2021!

Een jaar lang aan de slag in een werkplaats tussen theorie en praktijk met een beperkte groep deelnemers. Mark van Twist en ik organiseren bij NSOB een leergang waarin veranderkunde en bestuurskunde samenkomen. Het is wel iets bijzonders, want zo intensief zijn wij beiden niet elders bij lange opleidingen betrokken. We deden het eenmalig in 2019, maar het beviel zo goed dat we het programma in aangescherpte en verlengde vorm nog een keer willen doen. Je kan inschrijven vanaf nu voor de nieuwe groep die eind 2021 start. We brengen er twee kennisgebieden nadrukkelijk in samen: de bestuurlijke invalshoek door Mark en de veranderkundige invalshoek door mij. De bijeenkomsten staan in het teken van het verbinden van theorie en praktijk: verwacht dus meer het werken met eigen casuïstiek en het reflecteren op eigen methodologie met de hulp van theorie dan het klassiek lesgeven door ons. Maar verwacht ook het nodig leesvoer en huiswerk.

De bijeenkomsten zijn dit keer thematisch geordend rond paradoxen die bij ons werk horen en die ons in de afgelopen werkplaats steeds scherper voor ogen kwamen. Negen werkplaatsbijeenkomsten zijn gespreid over de periode van een jaar: een tweedaagse en acht eendaagse sessies. Daartussen vindt de nodige actie en reflectie elders plaats door deelnemers.

Gegeven het aard van de werkplaats zijn er voorwaarden voor deelname zodat de groep stevig genoeg is: zo moet je al met enig succes aan vernieuwing hebben gewerkt en concrete opgaven onder handen hebben tijdens de leergang. Je kan je nu aanmelden en we maken uit de aanmeldingen vanaf komende zomer een selectie zodat we een stevige maar ook begrensde deelnemersgroep hebben. De selectie als geheel wordt – na intakegesprekken – definitief gemaakt in de herfst van 2021 . De eerste bijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2021!

Op de NSOB site vindt je meer informatie over o.m. de doelen en opzet van de leergang, de thema’s die aan bod komen, de opzet van de dagen en de criteria voor deelname als ook de kosten en bij wie je terecht kan met vragen. De data worden nog aangepast. Je kan ook hier de kleine flyer of uitgebreidere brochure van de werkplaats downloaden (waarvan hier de versie met de geschrapte data vanwege covid: we prikken nieuwe data voor volgend jaar).

Krijg je er zin in, meld je dan vast aan.