actueel

Onderwijsvernieuwing bij Windesheim

Deze zomer kwam het blad Impuls met een special over ‘onderwijsvernieuwing: van concept naar praktijk’. Het magazine van de hogeschool Windesheim keek terug op een dikke twee jaar onderwijsvernieuwing die met succes verliep. (Ook al is die natuurlijk ook nooit klaar…).

Het proces was erg lerend en participatief ingesproken, gedreven door een kernteam van een paar mensen, gesteund door de top, gefaciliteerd door een klein legertje interne begeleiders maar vooral op poten gezet door onderwijsteams zelf Рop maat voor hun eigen opleiding. Ik mocht in de schaduw meedenken durende die periode. Het magazine geeft er een mooie impressie via korte verhalen en reflecties  Рzij het meer gericht op het positieve dan op worstelingen (die er ook bij horen). Maar het inspireert er niet minder om.

Klik om het magazine te downloaden en lezen.