actueel

Online bijeenkomst ‘Kunnen we samenwerken?’

Bedoeld voor jeugdzorgwerkers en georganiseerd door het platform vakmanschap jeugdprofessionals en NJI is er op 7 september in de middag van 15-17 uur een kosteloze bijeenkomst waarin we proberen om uitdagingen in de samenwerkingspraktijk van deelnemers te koppelen aan verandertheorie.

Om dat voor elkaar te krijgen wordt het geen lezingmiddag over een wat willekeurig aspect van dat vakgebied. In plaats daarvan zorgen we dat professionals onderling in twee rondes uitwisselen wat hen raakt in bepaalde veranderideeën en welke praktijkvraagstukken hen bezig houden. Dat kan doordat we mensen wat handreikingen bij aanmelding sturen om alvast wat te lezen en te reflecteren en dat onder hun arm mee te nemen.

Op de bijeenkomst pakken we na die uitwisselingen plenair het gesprek op over wat in de ogen van deelnemers belangrijkste inzichten en puzzels zijn die verdieping verdienen. Ik zal proberen theorie toe te lichten en verkennen hoe praktijkuitdagingen beter te begrijpen en hanteren zijn.

Dat samenwerking relevant is zal niet verbazen vanuit de gedachte dat je met elkaar vanuit allerlei disciplines en instituties rondom het kind en gezin wil doen wat nodig is. Daar horen – aldus deelnemers van het platform – echter wel een reeks uitdagingen bij. In hun woorden bijvoorbeeld: “elkaar (niet) écht kennen; het hebben van verschillende of onrealistische verwachtingen; het werken vanuit verschillende visie en kaders; grenzen aan hulp door de wijze van financiering; allebei hetzelfde bedoelen en toch andere woorden gebruiken; overzicht hebben van wie wat doet; hoe samenwerking persoonsafhankelijk en daardoor kwetsbaar is.” Kortom: genoeg om uit te puzzelen.

Wil je meer weten of aanmelden. Ga naar de site van NJI voor meer info: klik hier. Daar zie je ook de link naar het platform vakmanschap jeugdprofessionals. Daar kan je gratis en met een paar klikken lid van worden als je het nog niet bent.