actueel

OOA Studiereis naar AoM

Een reis voor nieuwsgierige adviseurs naar het grootste managementcongres voor wetenschappers: daar slaan de acroniemen in de titel op.

De Orde van Organisatie-Adviseurs (OOA) is de branchevereniging van zelfstandige adviseurs. Zij organiseert onder meer allerlei professionaliseringsactiviteiten voor haar leden. Leon de Caluwe en ik gaan (bijna) elk jaar naar een mega-managementcongres van wetenschappers: de Academy of Management (AoM) jaarmeeting in Noord Amerika. Daar komen veel mensen (ruim tien duizend) bijeen en zijn twee duizend sessies waarin van alles wordt besproken en gepresenteerd. Het is een omgeving waar je kan opsnuiven wat nieuwe thema’s zijn in ons vakgebied. Het is ook een omgeving waar je je eigen ideeën kan inbrengen (in de vorm van een paper of workshop), tenminste als je begin januari een voorstel ingediend hebt dat je stevig onderbouwde en als dat voorstel goed genoeg bevonden wordt.

Wij beiden ervaren deze ontmoeting van wetenschap en praktijk net zo goed als een professionaliseringsomgeving, zij het een waar je enorm zelf je weg moet zoeken. Het is daarom dat de OOA ons vroeg om leden van de OOA wat bij te staan mochten die hier eens aan mee willen doen. Dus dat doen we, mede met onze pet op als leden van de Wetenschappelijke Raad van de Orde.

Dit kan dit allemaal nog cryptisch klinken. Om het concreter te maken: lees hier een verslag van zo’n congresbezoek om een indruk te krijgen hoe het toegaat. Of klik hier voor informatie over de komende AoM meeting van 7-11 augustus in Vancouver.

Als je denkt dat het wat voor jou is en je bent OOA lid, meld je dan aan voor een korte informatiebijeenkomst op 23 maart. Voor hen die meegaan naar de conferentie organiseren we ook een kennismakingsbijeenkomst  op 16 juni op de VU. Ook daar kan je je voor aanmelden.

Tijdens het congres wisselen we enkele keren ervaringen uit. De begeleiding is daarmee beperkt en kostenloos, maar helpt je wel je weg te vinden. De reis organiseer je verder van A tot Z zelf : hoe je vliegt, waar je logeert, welke sessies je volgt en hoeveel je aan dat alles spendeert.