actueel

Overspannen M&O jaarcongres

Spanning is niet uit het maatschappelijk beeld weg te denken. De crisis verdiept zich, de macht van leiders staat onder druk, generaties wringen en culturen botsen. Je kan je afvragen of het allemaal zo nieuw is. Of sluimerde het allang? Hoe dan ook: het onhandig omgaan met spanningen in en rond organisaties veroorzaakt schade. Maar tegelijk is het ook zo dat er goed mee omgaan innovatie kan veroorzaken en veel energie kan vrijmaken. Het jaarcongres op 22 juni van het blad Management & Organisatie beweegt zich rond vragen als: hoe ga je om met contrasterende gezichtspunten, belangen en dergelijke? Hoe benut je de energie, overzie je de impact en intervenieer je daarin? Tegelijk met het congres komt een boek erover uit. Klik hier voor meer informatie. Zoals gebruikelijk zullen de auteurs ervan (al gauw zo’n twintig mensen) workshops verzorgen. Een goede ontmoetingsplaats. Al kan ikzelf dit jaar voor de verandering niet omdat ik diploma’s moet uitdelen die dag…