actueel

Na de zomer: nieuwe meester-veranderaar (ACM) opleiding

In oktober 2013 start een nieuwe (negende) lichting van de tweejarige masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’  start bij Sioo. Een leerroute voor veranderaars met ervaring en ambitie, ongeacht waar die werken. De opleiding is gericht op het leren hanteren van complexe (maatschappelijke) vraagstukken. De geschiedt primair door het onderzoeken van eigen praktijken. Dit maakt het mogelijk een sprong te maken in je eigen professionaliteit en om je know how beschikbaar te maken voor anderen. Want sommige veranderaars kunnen wonderschone dingen realiseren maar weten die know how niet zomaar over te dragen aan anderen. Deze opleiding stelt hen daartoe in staat.

Je verkent literatuur, je gaat op reis, je deelt fascinaties, je doet onderzoek, manifesteert dat op allerlei plekken, organiseert coaching en ontmoet allerlei gastdocenten samen of alleen. Het programma zit gevarieerd in elkaar en wordt met deelnemers wordt vormgegeven (klik hier voor een achtergrondartikel daarover). De opleiding vindt eens in de anderhalf jaar plaats. De maximale omvang van de groep is 15-20 mensen.

De begeleiding van de opleiding geschiedt door een vast team. Daar zullen in ieder geval Rob Hundman, Ineke de Groot, Annemieke Stoppelenburg en ikzelf deel van uitmaken. We buigen ons op dit moment op een versterking met een nieuw kernteamlid zoals elke paar jaar. Daarnaast is er een heel scala van gastdocenten zoals Arienne van Staveren, Jac Geurts, Jaap Boonstra, Adriaan Bekman, Rene ten Bos, Harry Kunneman, Mark van Twist en Gerhard Smid.Voor meer informatie, intake en aanmelding neem je contact op met Sioo.