actueel

Summerschool systeemdenken in de praktijk

Brechtje Kessener en Tim Stevens leiden een nieuwe soort systeemweek bij Sioo sinds 2021. De week is gericht op enkele hoofdstromingen van het systeemdenken, vindt plaats met een bescheiden groep studenten en gaat op zoek naar verbinding van praktijk en theorie. Ik zal zelf, naast bijvoorbeeld Leike van Oss, een dag als docent erbij aanwezig zijn.

De week is gebaseerd en contrasteert met de week die jarenlang is gegeven bij Sioo: dat was een week waarin vooral het overzicht van heel veel stromingen van systeemdenken voorop stond, minder de vertaling naar de praktijk. Dat gebeurde door een overmaat van workshops waarvan je dan een derde kon kiezen en volgen. Grote groep docenten en studenten. En Leike van Oss, Brechtje Kessener en gaandeweg ook ik als programmaleiders. Dat was wel een feestje, maar had ook een schaduwkant: je kon niet zomaar met een kleine groep studenten vertragen op enkele van die stromingen en daar de tijd voor nemen.

Kortom: nieuwe tijd, nieuwe kansen. En het is en blijft een erg relevante basis van ons vak, dat systeemdenken. Zie ook het boek van Leike en Brechtje ‘de som der delen’ dat als goed leesvoer bij de week dient.

De summerschool vindt plaats in augustus van 2023. Naar verwachting zal er ook in januari ook weer een winterweek zijn. Klik hier voor de site van Sioo voor meer info en hoe je inschrijft.