actueel

Verwaarloosde organisaties

Op dit onderwerp promoveerde Joost Kampen op 14 november j.l aan de Vrije Universiteit. Het is een studie naar hoe je omgaat met organisaties die sterk verzwakt zijn door het langdurig ontbreken aan sturing en begeleiding. Hij verkent daarin hoe inzichten uit de opvoedingsleer van nut kunnen zijn in organisatieomgevingen. En hij testte dat uitgebreid in adviestrajecten, zoals bij het GVB in Amsterdam. Het was een mooie promotie voor Joost. En voor mij de eerste keer dat ik in een promotiecommissie een rol mocht spelen. Met rap tempo heeft hij van het proefschrift ook al een publieksversie gemaakt die bij Kluwer is uitgegeven. Ik kan hem van harte aanbevelen. Het brengt echt iets voor het voetlicht dat in ons verander- en adviesvak veel voorkomt maar waar we vaak niet goed weten wat ermee te doen. Joost en ik verkennen inmiddels hoe ‘verwaarlozing’ en ‘taaie vraagstukken’ zich tot elkaar verhouden. We hopen daar in 2012 wat over op te schrijven. Want er lijken overeenkomsten (het distantiëren van non-interactieve veranderinsteken) maar ook grote verschillen (of iets lastig wordt doordat het vraagstuk complex is dan wel doordat de organisatie verzwakt is).