Stichting

Foundation for ecological and social justice

De stichting is opgericht in 2022 te Amsterdam om iets goeds te doen met eigen vermogen dat niet echt nodig is voor eigen gebruik of erfgenamen. De stichting wordt langzaam opgebouwd, startend met extra bestuursleden, het verkrijgen van de ANBI status en het scherper beeld krijgen van activiteiten. Wij verwachten dat zowel het vermogen als de activiteiten in de eerste jaren bescheiden zal blijven. We gebruiken deze site voor updates over deze situatie.

Formele doelen en activiteiten:

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van ecologisch en sociaal rechtvaardige inzichten in en oplossingen voor planetaire bedreigingen in verband met klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuaantasting, vooral wanneer deze activiteiten bestaande kennis, machtsstructuren en sociale verhoudingen ter discussie stellen, waar die planetaire welzijn ondermijnen.

De voorkeur moet worden gegeven aan activiteiten die zowel kennis als actie bevorderen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met éeń en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– rechtstreekse ondersteuning van educatie, onderzoek, innovatie of projecten;

– samenwerking met partners die op de genoemde vlakken actief zijn;

– steunen van verwante goede doelen – stichtingen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Vermogen:

Het vermogen van de Stichting zal vooral worden gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten; Daarnaast kan het ook aangevuld worden door subsidies of andere bijdragen.

Betrokkenen:

De stichting is opgericht door Eileen Moyer en Hans Vermaak. De andere bestuursleden worden binnenkort bekend gemaakt.

Contact:

De stichting is vooralsnog te bereiken via de email: ecosocialjustice@hansvermaak.com.