actueel

Begin 2017: Driedaagse masterclass ‘Taaie Vraagstukken’

Eens per jaar geef ik een meerdaagse masterclass  ‘Veranderkunde voor gevorderden’. De masterclass is net weer gepland voor de eerstvolgende keer op 14 februari 2017, gaat door op 15 februari en heeft een terugkomdag op 7 maart. De masterclass is toegankelijk voor een kleine groep deelnemers. Want dat staat meer interactie toe en het ingaan op vragen en eigen casuïstiek. De driedaagse richt zich op hoe je als veranderaar omgaat met complexe vraagstukken. De nieuwe versie van het boek ‘plezier beleven aan taaie vraagstukken‘ gebruiken we hierbij als onderlegger. Er is een stevige dosis theorie gecombineerd met vingeroefeningen en gestructureerde casusbespreking. Maar er wordt ook heel wat uitgewisseld en gelachen.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die verantwoordelijkheid nemen voor verandering, met name als die innovatief moeten zijn. Er wordt vanuit gegaan dat mensen al de nodige basiskennis hebben op dit gebied (bv. het basisboek ‘Leren Veranderen’). De nadruk ligt op inzicht in veranderdynamiek en wat dat betekent voor hoe je dingen aanpakt.

Ik geef de masterclass via Focus Conferences. Hij vindt dit jaar plaats op loopafstand van Utrecht CS: de fraaie Villa Jongerius.  Je kan aanvullende informatie vinden in de brochure en je aanmelden via de Focus Conferences. De contactinformatie staat op hun site. 

Voor leden van de OOA (Orde van Organisatie Adviseurs) die de masterclass inzetten voor hun professionalisering is een kortingsregeling beschikbaar. Vraag daar dus even specifiek naar als je daarvoor in aanmerking komt.