actueel

Lastige vraagstukken in Vlaamse Steden

Op 16 oktober organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een landelijke trefdag in Gent. Zo’n trefdag vindt eens in de twee jaar plaats en is de belangrijkste inspiratiedag van lokale besturen. Denk aan 4000 deelnemers, 120 stands, 70 workshops en lezingen. Een dag waar we ons met elkaar buigen over de veelsoortige uitdagingen voor lokaal bestuur op het vlak van zorg, onderwijs, mobiliteit, duurzaamheid en zo meer. En dat alles terwijl de steden blijven groeien, de vergrijzing toeneemt en de budgets krimpen. Klik hier voor meer informatie over het programma. Het wordt een interessante dag.

Een bescheiden bijdrage mag ik zelf leveren. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) nodigt mij uit te spreken over het omgaan met complexe verandering. Ik ben de laatste hand aan het leggen aan het verhaal, maar de aankondiging staat al enige tijd op de website. En die klinkt alsvolgt: “Lastige vraagstukken zijn er in overvloed, denk aan organisatieveranderingen naar aanleiding van de intensere samenwerking tussen gemeente en OCMW of systeemveranderingen die nodig zijn op vlak van zorg, mobiliteit of klimaatverandering. Ze zijn complex, onoverzichtelijk, van niemand en iedereen tegelijk, raken veel belangen en ambities. Ze overschrijden bestuurslagen, administratieve grenzen, individuele mandaten en sectoren. Het vertrouwde beleids- en managementrepertoire leiden er de ene keer toe dat het vraagstuk blijft steken in intenties in bestuursakkoorden of doelstellingenbomen. De andere keer genereert het een grote bestuurlijke drukte en roept het (de zoveelste) interne reorganisatie, stappenplannen en een overmaat aan overlegcircuits in het leven, waar het minstens evenveel gaat over de onderlinge verhoudingen als over het vraagstuk zelf. Hans Vermaak heeft een verhaal te vertellen over lastige vraagstukken, over vernieuwend bezig zijn en omgevingen die tegenstribbelen. Het gaat niet om dingen beter doen maar anders.”

Inmiddels is de dag net geweest.  En heeft de VVSG een videoverslag op youtube gezet. Dat kan je hieronder bekijken. Omdat de sheets niet te zien zijn is het soms even een zoekplaatje. Ben je geïnteresseerd in zo’n lezing, dan stel ik voor dat je naar een verwante lezing kijkt: klik dan hier.