actueel

Pop-Up reeks Vrijmoedig Vernieuwen: sessie op 16 februari 2022!

‘Wat zou Taleb ervan zeggen?’ is de centrale vraag van de eerstvolgende popup bijeenkomst.

Ons vertrekpunt voor die derde bijeenkomst is dat we leven in onzekere tijden. Precies daarom is het zaak nu al in te spelen of voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen – hoe onvoorspelbaar en onwaarschijnlijk die mogelijk ook zijn/lijken. Daar zijn we notoir slecht in, zo benadrukt Nassim Nicholas Taleb in zijn eigenwijze ‘Incerto’ boekenreeks.

Hij meent dat de geschiedenis wordt gevormd door een aaneenschakeling van gebeurtenissen die wij voor onwaarschijnlijk, onvoorspelbaar en zelfs onvoorstelbaar houden. Juist in dat licht zijn we volgens hem geneigd om daar in de vormgeving van onze organisaties en van ons beleid maar overheen te stappen.

Zie maar hoe dat is gebeurd en gebeurt rond de pandemie, klimaatcrisis, de migratiecrisis. We verwarren bij de aanpak hiervan ‘afwezigheid van bewijs’ voor ‘bewijs van afwezigheid’, hebben vooral oog voor wat normaal is en te verwachten valt, verliezen de rol van toeval en non-lineariteit uit het oog, snappen niet dat de geschiedenis opaak is, bouwen systemen die robuust zijn maar zich onvoldoende kenmerken door anti-fragiliteit en onderkennen onvoldoende het belang van ‘skin in the game’, etc.

Zo roepen we de crisis over onszelf af, aldus Taleb. Crisis ontstaan niet door onzekerheid, maar door onze knullige omgang hiermee. En dat geldt overigens ook voor het missen van buitenkansjes die alom voor het grijpen liggen.

We besteden een pop-up bijeenkomst aan Taleb omdat zijn werk veel stof tot nadenken biedt – erg relevant voor onze hedendaagse worstelingen. Maar we doen dat vooral ook omdat Taleb’s denken nog niet zo makkelijk te vatten is. Hij schrijft breedvoerig, anekdotisch en polemisch. We willen in de bijeenkomst met elkaar beter zicht krijgen op wat hij nu precies probeert te zeggen en ook op wat dat kan betekenen voor onze eigen professionele praktijken.

We verwachten van deelnemers aan deze pop-up dat ze zich vooraf inlezen in minstens één boek van Taleb. (We laten je weten welke.)  Daarnaast zullen we zelf al vooraf stof aanreiken om het werk van Taleb te verbinden met de eigen praktijk. Op de dag zelf is iedereen dan al op stoom en kunnen we samen de scherpte zoeken.

De derde bijeenkomst is gepland op 16 februari. Aanmelding kan tot uiterlijk 10 januari. Dan wordt de groep samengesteld. Je kan je aanmelden via deze link (inclusief praktische informatie over kosten, locatie en meer…)

Idee van de pop up reeks

Maar eerst een algemene introductie: stel je bij een pop up bijeenkomst een fysiek treffen voor van een dag bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur met andere vrijmoedige vernieuwers en met ons: Mark van Twist en Hans Vermaak

Per keer staat tijdens zo een pop up bijeenkomst een bijzonder thema centraal dat aansluit bij kwesties die wij zelf in onderzoek- en advieswerk tegen komen en die we graag samen met anderen verder willen verkennen. Het zijn altijd thema’s die raken aan complexe opgaven. Alleen daarom al is het denken erover nooit ‘af’ – ook voor onszelf niet. Dit maakt het verloop van de pop up bijeenkomsten (ook voor ons) niet geheel voorspelbaar, al is het ontwerp wel steeds op maat.

De pop up reeks is opgezet voor mensen die zich net als wij druk maken over complexe opgaven, daar met enig succes in hun eigen omgeving aan werken en die graag leren om dat nog krachtiger te doen. Deze mensen kunnen af en toe een rustige ontmoeting en stevige kost wel gebruiken. Met stevige kost bedoelen we ideeën die recht doen aan de complexiteit van ons werk. En met een rustige ontmoeting bedoelen we een moment weg van de dagelijkse drukte, voor een onderzoekend gesprek om die stevige kost te relateren aan de eigen ervaring.

We maken steeds twee maanden van tevoren een thema bekend. Als het je raakt, teken je erop in – wetende dat er ook enig voorwerk (studie en reflectie) vooraf bij komt kijken, juist om samen onderzoekend aan de slag te kunnen gaan. Een maand tevoren stellen we de groep vast met wie we het gesprek aangaan. Die groep houden we klein zodat we samen goed in gesprek kunnen gaan. Zo ‘popt’ er vier keer per jaar tussen zomer en zomer een mooie bijeenkomst op die mooi past op dat moment.

Zie voor meer achtergrond de NSOB-brochure. Als je de brochure aanvraagt via deze link naar de NSOB site, dan heb je het voordeel dat je meteen op de hoogte wordt gehouden van komende sessies….