actueel

Pop-Up reeks Vrijmoedig Vernieuwen: sessie op 8 december 2021!

Het thema van de eerstvolgende popup bijeenkomst is: ‘Incommensurabiliteit: Hoe te leren door (maar niet van) aanbevelingen’

Herkent u dat? Er verschijnt over uw organisatie een rapport met aanbevelingen hoe van alles beter moet. De bedoeling is dat dat doorwerkt en effect sorteert. Maar toch werkt dat niet altijd zo uit… Betrokkenen kunnen ervaren dat het rapport er (een beetje) naast zit of te negatief uitpakt. Of ze vinden het rapport goed, maar het (b)lijkt lastig om al die aanbevelingen op te volgen. Of als je ze opvolgt, krijg je er dan wel een sterkere organisatie of beter werk van?

Andersom kunnen onderzoekers zich ook afvragen hoe je nou een onderzoek moet doen en aanbevelingen bedenkt opdat het allemaal goed verstaan wordt en niet in de la verdwijnt, samen met rapporten uit het verleden die erop lijken. Moet je het harder neerzetten, preciezer maken, opvolging bewaken? Hoe veroorzaakt een rapport een echte verbeterbeweging? Of is dat te ver gezocht?

In deze pop up Vrijmoedig vernieuwen verdiepen we ons in de incommensurabiliteit die mogelijk (of beter misschien: onvermijdelijk) aan de orde is bij de overgang tussen het doen en opvolgen van aanbevelingen, bij de overgang van de blik van buiten en de beweging van binnen. De dilemma’s en dynamieken die daarbij een rol spelen, achten wij relevant voor elke vrijmoedige vernieuwer.

Wij willen deze thematiek (inclusief handelingsperspectieven) graag samen met jullie verkennen. Intekening voor de pop up bijeenkomst van 8 december a.s. is geopend tot de eerste week van november! Je kan dat doen via deze link (inclusief praktische informatie over kosten, locatie en meer…)

Idee van de pop up reeks

Maar eerst een algemene introductie: stel je bij een pop up bijeenkomst een fysiek treffen voor van een dag bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur met andere vrijmoedige vernieuwers en met ons: Mark van Twist en Hans Vermaak

Per keer staat tijdens zo een pop up bijeenkomst een bijzonder thema centraal dat aansluit bij kwesties die wij zelf in onderzoek- en advieswerk tegen komen en die we graag samen met anderen verder willen verkennen. Het zijn altijd thema’s die raken aan complexe opgaven. Alleen daarom al is het denken erover nooit ‘af’ – ook voor onszelf niet. Dit maakt het verloop van de pop up bijeenkomsten (ook voor ons) niet geheel voorspelbaar, al is het ontwerp wel steeds op maat.

De pop up reeks is opgezet voor mensen die zich net als wij druk maken over complexe opgaven, daar met enig succes in hun eigen omgeving aan werken en die graag leren om dat nog krachtiger te doen. Deze mensen kunnen af en toe een rustige ontmoeting en stevige kost wel gebruiken. Met stevige kost bedoelen we ideeën die recht doen aan de complexiteit van ons werk. En met een rustige ontmoeting bedoelen we een moment weg van de dagelijkse drukte, voor een onderzoekend gesprek om die stevige kost te relateren aan de eigen ervaring.

We maken steeds twee maanden van tevoren een thema bekend. Als het je raakt, teken je erop in – wetende dat er ook enig voorwerk (studie en reflectie) vooraf bij komt kijken, juist om samen onderzoekend aan de slag te kunnen gaan. Een maand tevoren stellen we de groep vast met wie we het gesprek aangaan. Die groep houden we klein zodat we samen goed in gesprek kunnen gaan. Zo ‘popt’ er vier keer per jaar tussen zomer en zomer een mooie bijeenkomst op die mooi past op dat moment.

Zie voor meer achtergrond de NSOB-brochure. Als je de brochure aanvraagt via deze link naar de NSOB site, dan heb je het voordeel dat je meteen op de hoogte wordt gehouden van komende sessies….