actueel

Pop-Up reeks Vrijmoedig Vernieuwen: sessie op 5 oktober 2021 is vol!

Stel je bij een pop up bijeenkomst een fysiek treffen voor van een dag bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur met andere vrijmoedige vernieuwers en met ons: Mark van Twist en Hans Vermaak

Per keer staat tijdens zo een pop up bijeenkomst een bijzonder thema centraal dat aansluit bij kwesties die wij zelf in onderzoek- en advieswerk tegen komen en die we graag samen met anderen verder willen verkennen. Het zijn altijd thema’s die raken aan complexe opgaven. Alleen daarom al is het denken erover nooit ‘af’ – ook voor onszelf niet. Dit maakt het verloop van de pop up bijeenkomsten (ook voor ons) niet geheel voorspelbaar, al is het ontwerp wel steeds op maat.

De pop up reeks is opgezet voor mensen die zich net als wij druk maken over complexe opgaven, daar met enig succes in hun eigen omgeving aan werken en die graag leren om dat nog krachtiger te doen. Deze mensen kunnen af en toe een rustige ontmoeting en stevige kost wel gebruiken. Met stevige kost bedoelen we ideeën die recht doen aan de complexiteit van ons werk. En met een rustige ontmoeting bedoelen we een moment weg van de dagelijkse drukte, voor een onderzoekend gesprek om die stevige kost te relateren aan de eigen ervaring.

We maken steeds twee maanden van tevoren een thema bekend. Als het je raakt, teken je erop in – wetende dat er ook enig voorwerk (studie en reflectie) vooraf bij komt kijken, juist om samen onderzoekend aan de slag te kunnen gaan. Een maand tevoren stellen we de groep vast met wie we het gesprek aangaan. Die groep houden we klein zodat we samen goed in gesprek kunnen gaan. Zo ‘popt’ er vier keer per jaar tussen zomer en zomer een mooie bijeenkomst op die mooi past op dat moment. Zie voor meer achtergrond de NSOB-brochure. Als je de brochure aanvraagt via deze link naar de NSOB site, dan heb je het voordeel dat je meteen op de hoogte wordt gehouden van komende sessies….

Thema eerstvolgende pop up op dinsdag 5 oktober 2021: ‘ongemakkelijke paradoxen’

Die starten we met een verkenning van één van de belangrijkste kenmerken van het verandervak, namelijk: ambiguïteit. Juist de kwesties die hier spelen zijn immers omgeven door dubbelzinnigheid, met als consequentie daarvan: het optreden van paradoxen.

Als vrijmoedige vernieuwer krijg je ontegenzeggelijk te maken met paradoxen: ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen van twee waarden of aspecten die elk wezenlijk zijn, spanning vertonen én elkaar ook oproepen: draagvlak en daadkracht, conflict en coöperatie, afstand houden en nabijheid zoeken. Willen versnellen maar tegelijk de behoefte om te vertragen. Aandacht voor de toekomst die niet los staat van bezinning op het verleden. Blauwdruk denken stimuleren met het doel om eraan voorbij te komen…

Dergelijke paradoxen laten zich niet zomaar terzijde zetten: dan nemen spanningen alleen maar toe. Om er je voordeel mee te doen, is gepuzzel nodig: om te leren ongemak te verdragen, conflict te hanteren, nieuwe verbindingstactieken te verkennen, al zoekende je weg te vinden en ga zo maar door. De serieuze speelsheid (ook al een paradox) waarmee dat gebeurt, bepaalt in hoeverre zoiets goed uitpakt.

Wij willen deze thematiek die in ons werk steeds terugkomt graag verder verkennen en opwerken naar een passende handelingsintuïtie  – en doen dat graag samen met jullie tijdens een pop up bijeenkomst op 5 oktober.

Intekening voor de pop up bijeenkomst van oktober a.s. is gesloten! Maar de volgende is in wording: details volgen snel. Het thema is ‘Incommensurabiliteit: hoe te leren door (maar niet van) aanbevelingen. Intekening is tot de eerste week van november, de sessie zelf is op 8 december 2021.