actueel

Van Malewich tot De Caluwé

Wat gebeurt er als een organisatiefilosoof zich buigt over ‘witdruk-denken’, een veranderbenadering die gekenmerkt wordt door ambigue termen als ‘spontane evolutie’, ‘katalyseren waar de tijd rijp voor is’ en ‘paradoxaal handelen’? Lees het betoog van Mieke Moor.

Witdruk-denken: het is de afkortingsterm van een veranderbenadering. Het is er één uit het spectrum van het kleurendenken: een overzicht van vijf contrasterende verandertradities en -overtuigingen. (Klik hier voor mijn publicaties die daar op ingaan). Het is ook de benadering waar de meeste verwarring over is, wellicht omdat witdruk zich het slechtst in instrumenten en stappenplannen laat vatten. Ik denk dat je eigenlijk het meeste gevoel voor witdrukdenken krijgt door voorbij dat soort uiterlijkheden te doorzien waardoor veranderingen nou werken, tot welke ervaringen het aanleiding geeft en welke betekenissen erin ontstaan.

Het is in ieder geval een buitenkans als iemand die zowel veranderkundige is als filosoof daar eens haar licht op laat schijnen. Dat deed Mieke Moor die als filosoof adviseert (en andersom). En die twee jaar terug promoveerde op het prachtige boek ‘Tussen de Regels’. Het is een verrassende en inzichtgevende tekst die ik van harte aanbeveel. Je leest er over witte kunstwerken, ‘zero degree of organization’ en werken op de grens. Klik hier om de column ‘Van Malewich tot de Caluwé’ te downloaden. 

De tekst is gemaakt voor en ook geplaatst op de site ‘Werken met Leren Veranderen’. Ik berichtte daar eerder al eens over met dit bericht. De site is opgezet als aanvulling op het handboek ‘Leren Veranderen’ om te helpen bij het vertalen daarvan naar de praktijk. De site is een uitwisselingsplatform voor werkvormen, cases, columns, literatuur, onderzoek : kortom naar allerlei materiaal en methoden die mensen hebben gemaakt of gevonden om die de brug te slaan. Die materialen zijn zeer divers van karakter, want de mensen die bijdragen hebben heel verschillende achtergronden en ervaring. Er zitten juweeltjes tussen. Waarvan dit er dus een is. Ter inspiratie. Wellicht ook om zelf in de pen te klimmen en gekoesterde materialen te delen…