publicaties


Je kunt de kleuren (niet) overstijgen

In: L. de Caluwé e.a. Spannend Veranderen - Vakmedianet, 2015

Hans Vermaak

Eind mei 2015 gaf Léon de Caluwé zijn emeritaatslezing die inmiddels is uitgegeven onder de titel ‘Spannend veranderen: over spanningen bij veranderen en adviseren’. Dat verhaal beslaat ruim 100 pagina’s maar staat niet op zichzelf: het is vergezeld door 140 pagina’s reflectie door twintig vakgenoten. Tezamen is het een mooie discussiebundel geworden over adviseren, veranderen, professionaliseren en gaming. En natuurlijk over het kleurendenken en allerlei spanningsvelden die bij ons vak horen.

In mijn bijdrage ‘Je kan de kleuren (niet) overstijgen’ verken ik of je dat nou wel of niet moet willen en of het wel of niet kan. Ik laat zien dat het kleurendenken vele gedaanten heeft gehad in twee decennia en wat nou terugkijkend de belangrijkste rode draden zijn. En ik verken wanneer je contrasten moet vergroten, wanneer combinaties een zegen zijn en of transcendentie mogelijk is. Je kan de bijdrage hier downloaden.

Maar zoals gezegd: het is maar een fractie van het hele boek. Dus als het naar meer smaakt, klik op de bestellink hiernaast.