publicaties


Leren conceptualiseren van ons vak

In: M. Dubbeldam, P.K. Jagersma. De Passie van de Professional: management van verandering hanteren - Van Gorcum, 2007

Hans Vermaak

Als veranderaars, onderzoekers en docenten werken we met kennis, Het is wellicht ons belangrijkste ‘instrument’. Toch hebben we het niet vaak over de vorm waarin we kennis gieten. Hoe vatten we in woorden, beelden, grafieken en praatplaten  wat we hebben geleerd of onderzocht?En hoe proberen we anderen daarmee te bereiken, hoe interveniëren we ermee in organisaties? We praten wel over veranderen, leren, onderzoeken. En ook wel over processen van betekenisgeving. Maar minder over hoe het nou werkt als we inzichten en ervaring laten ‘stollen’. Hoe doen we dat?

Het hoofdstuk richt daarmee op de grensvlakken tussen veranderen, professionaliseren en onderzoeken. Kennis slaat bruggen tussen die activiteiten: onderzoek levert bijvoorbeeld knowhow die veranderaars helpt om te professionaliseren. Zij passen deze kennis weer toe in de praktijk. Andersom kunnen veranderaars lessen oogsten uit hun praktijk, die uitwisselen in professionaliseringsarena’s en deze op schrift stellen. Kortom, bij onderzoekende professionaliteit past aandacht voor een verscholen ambacht: hoe we kennis construeren. Een zoektocht naar schoonheid, resonantie en plezier.

De tekst was genomineerd voor de Professionele Publicatie Prijs 2007 van de ROA. Je kan het hier downloaden in een ‘geupdate’ vorm zoals het later verscheen in het boek ‘ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit’.

Het verhaal is een bijdrage aan het boek ‘de passie van de professional’ dat zicht geeft op de veelheid aan arena’s, opvattingen en paradigma’s in het organisatieadviesvak. De 42 bijdragen in dit boek proberen recht te doen aan de uiteenlopende professionele habitats waarin adviezen worden gevraagd en gegeven. Aan het woord komen onder meer Jac Geurts, Steven ten Have, Jaap Boonstra, Willem Masterenbroek en Ton de Leeuw. Het is geschreven voor politici, bestuurders en managers, voor liefhebbers van stevige verhalen uit de praktijk, voor projectleiders en veranderaars, die zich wil laten inspireren door de gepresenteerde staalkaart van praktijkervaringen en theorieën en voor docenten en studenten op zoek naar herkenbare cases. Kortom, ‘De Passie van de Professional’ is er voor iedereen die zich wil verdiepen in de bonte wereld van de besturing van veranderingsprocessen.