publicaties


Leren in organisaties

Als leren het antwoord is, wat is dan de vraag?

Gertjan Schuiling, Hans Vermaak, Heleen Tours – Kluwer, 2010

Leren houdt de gemoederen bezig, misschien wel omdat het zoveel verschillende betekenissen heeft. In motto’s als ‘leven is leren’ is het woord ‘leven’ door van alles te vervangen: ‘opgroeien’, ‘samenwerken’, ‘ondernemen’, ‘cultuurverandering’. In dit boek nemen praktijkbeoefenaars en wetenschappers stelling in wat zij als de waarde van leren zien. Zij geven hun visie op tastbare zaken waarmee in de praktijk kan worden gewerkt en presenteren onderzoeken die aantonen hoe dat werkt.

Deze bundel belicht leren vanuit vijf invalshoeken.

1. Leren vanuit een derde positie. Soms moet je op een andere plaats gaan staan om te kunnen leren: naast het boek, in de muze, in het spel, op het balkon.

2. Bredere kijk op leren. Leren is meer dan school en meer dan in je hoofd. Vier hoofdstukken ordenen het grotere veld en verdiepen ons zicht op leren buiten de formele programma’s.

3. De fijne kneepjes leren. Concepten zijn vaak prima, maar hoe doe je het nu? Vier hoofdstukken van het type ‘klein, maar fijn’.

4. Leren aan maatschappelijke opgaven. Overheid, gemeente, jeugdzorg en ouderenzorg: vier praktijkvoorbeelden van lerend werken aan meer democratie.

5. Leren tussen droom en daad. Soms staat een mooi idee aan het begin van een leerproces , maar is de weg erheen een kunst en verzoeking op zich.

Hans Vermaak en Gertjan Schuiling openen de bundelen met het formuleren van zeven knagende vragen waarin zij aangeven wat de hete discussies en zoekrichtingen in het leerveld zijn. Rene ten Bos sluit af met een wijsgerige reflectie op leren.  Met dit boek bieden de auteurs een prikkelende bijdrage aan het denken over een actueel  en relevant thema:  Leren in organisaties.

Mijn openingsverhaal met Gertjan Schuiling kan je hier downloaden. Het boek kan je via de link bestellen.

  bestel